Over de wijk Noord

Meer weten over de wijk? Lees het hier.

De wijk Noord is een grote naoorlogse wijk dichtbij het centrum van Zwijndrecht. De wijk heeft verschillende woonmilieus en buurten. Voor het grootste deel is de wijk gebouwd in de jaren vijftig en zestig. In de wijk staan veel portiekwoningen zonder lift en gezinswoningen met een lage huur. Een deel van de wijk bestaat uit middenklassewoningen (huur- en koopwoningen). De wijk oogt groen en is overzichtelijk opgebouwd. In Noord staan bijna 2.800 woningen. Iets meer dan de helft daarvan zijn koopwoningen. Meer informatie over de wijk kunt u terugvinden in de structuurvisie.