Over de wijk Nederhoven

Meer weten over de wijk? Lees het hier.

De wijk Nederhoven ligt in het westelijke deel van Zwijndrecht, ingeklemd tussen Kort Ambacht, Heer Oudelands Ambacht, de industrie en het groen. Fysiek gezien is de wijk scherp begrensd door de Devel, de Develweg, de Geerweg en de Munnikensteeg. Nederhoven is gebouwd in de jaren ’60 en ’70. De eerste woningen staan in het oosten (grenzend aan Kort Ambacht), de laatste zijn gebouwd in het westen. In het oostelijk deel (Nederhoven I en II) staan relatief veel huurwoningen in gestapelde bouw. In het westelijk deel (Nederhoven III en IV) meer grondgebonden woningbouw in zowel de huur als de koop.

Nederhoven is in de regionale woonvisie geschaard onder het woonmilieu ‘rust en ruimte’: een woonmilieu dat voorlopig voldoende aantrekkingskracht heeft om te behouden en te koesteren. De wijk lijkt in dat opzicht op Walburg, al zijn de woningen wat ouder en kent Nederhoven meer hoogbouw. Meer informatie over de wijk kunt u terugvinden in de structuurvisie.