Projecten Kort Ambacht

Welke projecten lopen er in Kort Ambacht? Lees hier meer.

 • Witte de Withstraat - Groot onderhoud wegen en riolering Foto Witte de Withstraat eo

  In 2020 starten we met grootschalig onderhoud aan de wegen en riolering in de Witte de Withstraat en omgeving. Dit is nodig omdat het riool en de bestrating van de rijbaan, parkeervakken en stoep aan vervanging toe zijn. Ook moet op sommige plaatsen worden opgehoogd.

 • Leefbare wijken Kort Ambacht en Noord – Ja…het KAN! Logo Ja het KAN

  Bewoners van Kort Ambacht en Noord willen prettig wonen en zich veilig voelen in hun buurt. De gemeente heeft hiervoor met bewoners en betrokken organisaties een actieplan opgesteld.

  In andere wijken in Zwijndrecht hebben mensen een beter gevoel over hun woonomgeving en veiligheid. Dit blijkt uit onderzoek. Er is dus meer aandacht nodig voor Kort Ambacht en Noord.

  Voor het actieplan hebben bewoners van deze wijken meegedacht wat we kunnen doen. Ook welzijnsorganisaties, politie, woningcorporaties zijn hierbij betrokken. We werken samen aan oplossingen en activiteiten dichtbij, in de straat en in de buurt. We gaan uit van het positieve: Ja…HET KAN!

 • Kort Ambacht Noord - Groot onderhoud van wegen en riolering Mimosa

  In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen voor het grootschalig onderhoud aan wegen en riolering in Kort Ambacht Noord. Dit onderhoud is nodig omdat het riool en de stenen van de straat en stoep verouderd zijn. Ook moeten sommige plekken worden opgehoogd.