Werken aan een fijnere leefomgeving

Logo KANJa…het KAN! Met de inwoners van Kort Ambacht en Noord werkt de gemeente aan een fijnere leefomgeving. KAN verwijst naar de namen van de wijken. Met KAN benadrukken we ook dat oplossingen mogelijk zijn.

Het actieplan Kort Ambacht en Noord is opgesteld om ervoor te zorgen dat de inwoners prettig wonen en zich veilig voelen in hun straat en buurt. De prioriteiten in het actieplan zijn gezamenlijk met de inwoners en maatschappelijke organisaties bepaald. Dit gebeurde via gesprekken, zoals tijdens de wijktafels aan het begin van dit jaar. De gemeenteraad stelde het actieplan onlangs vast. Inmiddels pakken we met bewoners al diverse zaken op, maar er is nog veel doen, samen met u.

Positieve insteek

In deze publiciteitsreeks laten wij regelmatig een onderwerp uit het actieplan aan bod komen. Wij vertellen wat er over het onderwerp in het plan staat en geven ook aan wat dit voor u als inwoner kan betekenen. Steeds gaan wij uit van de positieve insteek, namelijk hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat het beter gaat.

Onderwerpen

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: verkeersveiligheid, zwerfvuil, openbare ruimte, werkloosheid en armoede, jong in Noord, voorzieningen, overlast.

Wijkkrant

In april brachten wij voor elke wijk een wijkkrant uit. In oktober verschijnt de tweede editie. We laten dan vooral zien wat inwoners in uw wijk al doen voor een prettige en veilige leefomgeving.