Surinamestraat: Positief gedrag belonen, overlast aanpakken

Cartoon SurinamestraatBewoners rond de Surinamestraat waren de overlast van mensen die doelloos rondhingen in de omgeving zat. Zij nodigden eind 2013 de net aangetreden burgemeester Schrijer uit voor een bezoek en overhandigden hem een overlastdossier.

Gezamenlijke aanpak

In 2014 volgde een aantal gesprekken met de verhuurders, politie, Diverz en bewoners.

Een gezamenlijke aanpak werd voorbereid. Hiervoor werd begin 2015 een regiegroep opgezet, bestaande uit de gemeente, politie, Veiligheidshuis, Trivire en Diverz. De regiegroep bespreekt de aanpak, adviseert het gemeentebestuur en laat maatregelen uit voeren. Sindsdien kunnen overlastgevers kiezen voor positief gedrag of de negatieve gevolgen aanvaarden als zij volharden in foute gewoontes.

Positief gedrag stimuleren

Voor degenen die de openbare ruimte willen gebruiken voor sport, spel en ontmoeting zijn extra faciliteiten geplaatst. Zo werd afgelopen zomer een ontmoetingsplaats op het grasveld van de Kloosstraat neergezet. Hier kan men elkaar ontmoeten zonder tot hinder te zijn voor anderen. Jongerenwerkers en politie houden regelmatig een oogje in het zeil. Verderop werd de bestaande voetbalkooi voorzien van een fonkelnieuwe boarding, zodat de jeugd er weer volop kan voetballen.

Extra activiteiten

Diverz organiseert sinds juli elke week twee sport- en spelactiviteiten op het grasveld van de Kloosstraat. Ook vinden er in het tijdelijke wijkgebouw van Diverz aan de Karel Doormanlaan 55 speciale jongerenactiviteiten plaats. Tot slot besteden jongerenwerkers en de opbouwwerker meer aandacht aan de aanpak van individuele problemen.

Beheergroep

Sinds juli is een zogenaamde beheergroep begonnen. Deze groep bestaat uit omwonenden, gemeente, politie, woningcorporatie en Diverz. Samen bespreken zij maatregelen om de overlast in het gebied verder terug te dringen.

Alcoholverbod

Tussen de Karel Doormanlaan, Luidingaflat, Witte de Withstraat, Curaçaostraat geldt sinds 22 juli 2015 een alcoholverbod op straat. De politie zal hierop handhaven. Wanneer nodig wordt een samenscholingsverbod toegepast.

Meer informatie

In het actieplan Kort Ambacht en Noord staan meer maatregelen en activiteiten voor een prettige en veilige buurt. Het actieplan en informatie hierover vindt u op www.zwijndrecht.nl/KAN.  

Volgende week kunt u een nieuw bericht lezen over Ja... het KAN!