Jong in Noord

Cartoon Jong in NoordDe aanpak voor 'Jong in Noord' werpt zijn vruchten af. Het aantal meldingen over jongeren die overlast geven, is sinds 2013 met maar liefst 40% gedaald. Gemeente, jongerenwerk van Diverz, straatcoaches en politie werken samen voor de jeugd in deze wijk. "Positieve activiteiten samen met bewoners leiden tot betere kansen voor de jeugd", aldus wethouder Jolanda de Witte.

Jong in Noord gaat door

Om de overlast in de wijk Noord te verminderen werkt de gemeente onder meer met Diverz, straatcoaches en politie samen in het project 'Jong in Noord'. Samen zetten we ons in om overlast te verminderen en jongeren de kans te bieden zich te ontwikkelen. Het jongerenwerk en straatcoaches helpen hen bijvoorbeeld bij de zoektocht naar werk of opleiding. Ook zet de politie zich extra in om de overlast verder terug te dringen. Eerder zijn al Jongeren Ontmoetingsplaatsen (JOP's) en een geluidsarme voetbalkooi gerealiseerd.

Activiteiten voor jongeren

Er komen meer activiteiten in jongerencentrum Mikado en wijkcentrum Xiejezo. Daarnaast worden er meer buitenactiviteiten georganiseerd in Noord. In het Develpark komt een sportvoorziening met verschillende activiteiten. Deze voorziening is niet alleen voor de jeugd van Noord maar ook voor de rest van Zwijndrecht.

Kansen voor jongeren

De gemeente stimuleert jongeren om zichzelf te ontwikkelen door samenwerking te zoeken met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. In het najaar krijgt betrokken jeugd de kans om een training te volgen tot sport- en spelcoach. Tot slot wordt samen met scholen en Zwijndrecht Werkt gekeken naar een passende opleiding of naar mogelijkheden om werkervaring op te doen.

Meer informatie

De aandacht voor jongeren maakt eveneens onderdeel uit van het actieplan Kort Ambacht en Noord. Met dat plan werken bewoners, welzijnsorganisaties, politie, woningcorporaties en gemeente samen aan prettig wonen in straat en buurt. Het actieplan en informatie hierover vindt u op www.zwijndrecht.nl/KAN.  

Volgende week kunt u een nieuw bericht lezen over Ja... het KAN!