Een leefbare openbare ruimte

Cartoon openbare ruimteEen goed onderhouden leefomgeving, dat willen we allemaal. In diverse buurten van Kort Ambacht en Noord ervaren bewoners achterstallig onderhoud van de openbare ruimte. Bewoners zijn minder tevreden over de bestrating en verlichting in een aantal buurten. Ook het groen kan beter. Met het actieplan Kort Ambacht en Noord werken we samen met bewoners aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

Bestrating

Het riool, wegen en trottoirs in een aantal buurten worden de komende jaren vervangen. Ook het groen pakken we aan. Bewoners kunnen meedenken tijdens het ontwerptraject. Na de zomervakantie krijgen de betreffende bewoners een brief wanneer dit gaat gebeuren. De gemeente reserveerde een eenmalig bedrag om het achterstallige onderhoud in de Prinsessenbuurt aan te pakken. Tijdens een buurtschouw kunnen bewoners meedenken over hoe de gemeente dit budget het beste kan besteden.

Verlichting

Bewoners van de Bloemenbuurt West ervaren donkere plekken in hun wijk. De gemeente kijkt dit najaar samen met bewoners of extra verlichting noodzakelijk is. De omgeving van de Officiersvliet krijgt nog dit jaar nieuwe lichtmasten. De masten worden zo geplaatst dat alle wegen en trottoirs zijn verlicht volgens de wettelijke eisen. 

De Lus

Gebruikers van het park De Lus ervaren het onderhoud als onvoldoende. Er zijn onder andere te weinig bankjes en het groen is niet goed onderhouden. De gemeente organiseert in het najaar een schouw om samen met bewoners te kijken waar het onderhoud beter kan. Ook leggen medewerkers van de gemeente tijdens de schouw uit waarom iets wel of niet gedaan kan worden.

Meer informatie

In het actieplan Kort Ambacht en Noord staan meer maatregelen en activiteiten voor een leefbare openbare ruimte. Het actieplan vindt u hier.