Dorpsraad Heerjansdam

Hier vindt u informatie over de dorpsraad.

Logo dorpsraad HeerjansdamDe dorpsraad houdt zich bezig met zaken in en rondom het dorp Heerjansdam waarbij het gaat om de leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn en het beheer en inrichting van de openbare ruimte (groen, wegen, wonen en werken).

De dorpsraad vergadert 22 keer per jaar, 7 vergaderingen hiervan zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats in Sporthal Den Dam, Sportlaan 8. De agenda wordt gepubliceerd in de gemeentelijke rubriek Stadsnieuws in het huis-aan-huisblad De Kombinatie.

Contactgegevens

Dorpsraadcoördinator Karin van Kester

E-mail:     dorpsraadheerjansdam@zwijndrecht.nl

Telefoon: 14 078

Website:  www.inheerjansdam.nl

Vergaderstukken

De vergaderstukken vindt u door te klikken op de volgende link: https://heerjansdam.buurbook.nl/plan/dorpsraad-heerjansdam--vergaderstukken-21490


Vergaderdata 2018

Maand Woensdag Tijdstip
Januari 17 20.00 uur
Februari 14 20.00 uur
Mei 30 20.00 uur
Juni 27 20.00 uur
Juli 18 20.00 uur
Augustus 29 20.00 uur
September 26 20.00 uur
Oktober 31 20.00 uur
November 21 20.00 uur
December ... 20.00 uur

De vergaderingen vinden plaats in Sporthal Den Dam óf in Midden-Inn.

Neem voor meer informatie contact op met de dorpsraad via bovenstaand e-mailadres.