Wijkplatform Heer Oudelands Ambacht

Hier vindt u informatie over het wijkplatform.

Logo wijkplatform HOAHet wijkplatform Heer Oudelands Ambacht bestaat uit een aantal actieve wijkbewoners. Zij proberen door middel van eigen waarneming en door signalen uit de wijk projecten in gang te zetten of activiteiten te realiseren.  Zij krijgen daarvoor een leefbaarheidbudget van de gemeente. Met dit budget stimuleren zij ook andere bewoners in hun wijk/dorp om zelf activiteiten te organiseren zoals straatbarbecues, speeldagen, Jingle Bells. Heeft u vragen over uw wijk/dorp of een idee voor een activiteit waarbij u een geldelijke bijdrage goed kunt gebruiken? Neem dan contact op met het platform via onderstaand e-mailadres of bezoek hun website.

Contactgegevens

Secretariaat: mevrouw N. Meijer

E-mailadres: info@wphoa.nl

Website:        www.wphoa.nl

De laatste vergadering van 2018 is op 12 december.

Vergaderdata 2019, Locatie 't Klankbord

Maand Woensdag Tijdstip
Januari 16 19.30 uur
Maart 13 19.30 uur
Mei 15 19.30 uur
Juni 26 19.30 uur
September 18 19.30 uur
Oktober 30 19.30 uur
December 11 19.30 uur