Wijkwethouder Jos Huizinga

Wethouder Jos Huizinga

Het college en de raad willen de communicatie met de Zwijndrechtse samenleving verbeteren. Eén van de manieren om dit te bereiken is de introductie van wijkwethouders. Voor de wijk Heer Oudelands Ambacht is dit Jos Huizinga. Wijkwethouders vergroten de zichtbaarheid van het bestuur. De wijkwethouder vormt de verbinding tussen de wijk en de vakwethouders en –afdelingen. Hij/zij zorgt ervoor, dat problemen, voorstellen, ideeën en klachten op de goede plek terechtkomen en dat er iets mee gebeurt. De wijkwethouder woont ook regelmatig de vergaderingen van het wijkplatform bij.

Contactgegevens

Jos Huizinga
Wethouder

14 078
j.huizinga@zwijndrecht.nl