Wijkplatform Centrum

Hier vindt u informatie over het wijkplatform.

Het wijkplatform Centrum bestaat uit een aantal actieve wijkbewoners. Zij proberen door middel van eigen waarneming en door signalen uit de wijk projecten in gang te zetten of activiteiten te realiseren. Zij krijgen daarvoor een leefbaarheidbudget van de gemeente. Met dit budget stimuleren zij ook andere bewoners in hun wijk/dorp om zelf activiteiten te organiseren zoals straatbarbecues, speeldagen, Jingle Bells. Heeft u vragen over uw wijk/dorp of een idee voor een activiteit waarbij u een geldelijke bijdrage goed kunt gebruiken? Neem dan contact op met het platform via onderstaand e-mailadres of bezoek hun website.

Contactgegevens

Secretariaat: mevrouw C. Paans

E-mailadres: WPC-Zwijndrecht@hotmail.com

Website:    www.wpc-zwijndrecht.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/Wijkplatform-Centrum-Zwijndrecht

 

Vergaderdata 2019

Maand Woensdag Tijdstip
Januari 23 20.00 uur
Maart 27 20.00 uur
Mei 15 20.00 uur
Juni 26 (voorbereiding wijkavond) 20.00 uur
September 18 20.00 uur
November 13 20.00 uur