Wijkwethouder Jacqueline van Dongen

Het college en de raad willen de communicatie met de Zwijndrechtse samenleving verbeteren. Eén van de manieren om dit te bereiken is de introductie van wijkwethouders. Voor de wijk Centrum is dit Jacqueline van Dongen. Wijkwethouders vergroten de zichtbaarheid van het bestuur. De wijkwethouder vormt de verbinding Wethouder Jacqueline van Dongentussen de wijk en de vakwethouders en afdelingen. Hij/zij zorgt ervoor, dat problemen, voorstellen, ideeën en klachten op de goede plek terechtkomen en dat er iets mee gebeurt. De wijkwethouder woont ook regelmatig de vergaderingen van het wijkplatform bij.

J.E.T.M. (Jacqueline) van Dongen
Wethouder
1e loco
(078) 770 35 10
jetm.van.dongen@zwijndrecht.nl

Afspraak met de wethouder?

Neem dan contact op met mevr. Sanawi
Tel. (078) 770 3510
E-mail: ci.sanawi@zwijndrecht.nl