Campagne voeren door politieke partijen

Bij de verkiezingen in 2019 zijn in de gemeente Zwijndrecht spelregels van toepassing voor het ‘plakken’ van verkiezingsposters. Campagne voeren in de openbare ruimte, anders dan in dit document weergegeven, is niet toegestaan. Zelf 'plakken' is evenmin toegestaan.

Verkiezingsborden

De gemeente plaatst vijf verkiezingsborden. Per bord kan per politieke partij 1 poster worden afgedrukt (formaat A1). Politieke partijen leveren uiterlijk 6 weken vóór de verkiezingsdatum, de afdrukbestanden aan (specificaties afdrukbestand zijn op aanvraag beschikbaar). Uitsluitend posters van politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen worden afgedrukt.

De verkiezingsborden zijn beschikbaar van vier weken vooraf tot een week na de verkiezingsdag. De locaties zijn:

1. Hoek Randweg – Boomgaardweg (Heerjansdam);

2. Hoek Develsingel – Plantageweg;

3. Hoek Brugweg – Karel Doormanlaan;

4. Hoek Willem van Oranjelaan – Koninginneweg;

5. Hoek Munnikensteeg – Langeweg.

Reclame uitingen in de openbare ruimte zijn in de gemeente Zwijndrecht alleen en exclusief toegestaan via de volgende partijen:

Commerciële aanbieders

De A0 borden, (driehoeksborden) worden drie weken voor de dag van de verkiezingen geplaatst op de vastgestelde plaatsen in de buitenruimte. De driehoeksborden worden naar evenredigheid verdeeld en in een rijtje van Politieke partijen geplaatst. De gemeente Zwijndrecht heeft besloten dat er in totaal maximaal 100 borden geplaatst mogen worden in de buitenruimte. Dit in verband met de verkeersveiligheid.

De kosten voor de driehoeksborden zijn €2,20 per dag. U ontvangt een factuur van Event Support Holland.

Het aanleveren bij Eventsupport Holland kan op twee manieren:

  1. Digitaal, mail sturen naar www.eventsupportholland.nl. Indien er gebruik wordt gemaakt van de printservice van Event Support Holland zijn de kosten ad. €190,00. Dit bedrag dient de politieke partij te betalen aan Event Support Holland.
  2. A0 posters zelf printen 50 stuks aan te leveren bij Event Support Holland. Adres: Pompmolenlaan 31, 3447 GK Woerden. Telefoonnummer: 0348-689362 

Let op! De uiterste aanleverdatum bij Event Support Holland is 12 februari 2019.

Daarnaast zijn er nog een aantal commerciële partijen te weten:

Andere vormen van campagne voeren

Flyeren en folderen is vrij in de gemeente Zwijndrecht, met uitzondering van het marktterrein op marktdagen. In het winkelcentrum Walburg is toestemming nodig van de beheerorganisatie. Andere vormen van campagne voeren zijn mogelijk vergunningplichtig en kunnen worden belast onder de geldende precarioverordening. Er is geen vrijstelling voor posters of borden van politieke partijen.

Informatievoorziening Gemeente Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht informeert haar burgers actief en langs diverse kanalen over de op handen zijnde verkiezingen. Voor vragen over het beleid in deze kunt u contact op nemen met het team verkiezingen (team-verkiezingen@zwijndrecht.nl of op nummer 14078).