Verkiezingen 2019

Stempas

U hebt een stempas en een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. Als u het recht heeft om te stemmen, ontvangt u automatisch een stempas voor deze verkiezingen.

Europees parlement 23 mei 2019

 • Als u mag stemmen, ontvangt u de stempas op het huisadres waarop u op 9 april 2019 staat/stond ingeschreven. Dit is het adres dat in de basisregistratie personen (BRP) vermeld staat
 • U ontvangt uw stempas uiterlijk op 9 mei 2019 
 • U ontvangt de lijst met kandidaten die zich verkiesbaar stellen voor deze verkiezingen uiterlijk op 20 mei 2019

Een identiteitsbewijs

U moet zich legitimeren om te voorkomen dat iemand anders met uw stempas stemt zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Daarom vergelijken de medewerkers van het stembureau uw persoonsgegevens en de foto op uw identiteitsbewijs met de persoonsgegevens op uw stempas. Om die reden is het verplicht om niet alleen uw stempas mee te nemen als u gaat stemmen, maar ook uw identiteitsbewijs.

Identiteitsbewijs verlopen?

Op de dag van de verkiezing mag uw identiteitsbewijs niet langer dan 5 jaar verlopen zijn. 

Dit zijn de identiteitsbewijzen waarmee u mag stemmen:

 • een Nederlands paspoort;
 • een Nederlandse identiteitskaart;
 • een Nederlands rijbewijs;
 • een Nederlands verblijfsdocument;
 • eventueel: een identiteitsbewijs uit een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland

Identiteitskaart langer dan 5 jaar verlopen?

Dan hebt u 2 mogelijkheden:

 • U vraagt een nieuw identiteitsbewijs aan.
 • U machtigt iemand anders om uw stem uit te brengen. U moet dan een schriftelijke volmacht aanvragen. 

Let op: u kunt in dit geval geen onderhandse volmacht afgeven. Bij een onderhandse volmacht hebt u namelijk een identiteitsbewijs nodig. Een stempas of kiezerspas is alleen geldig in combinatie met een identiteitsbewijs dat niet langer dan 5 jaar verlopen is.

Identiteitsbewijs kwijt

Komt u er kort voor de verkiezingen achter dat uw identiteitsbewijs kwijt bent? Vraag dan een nieuw document aan. Met een verklaring van vermissing en een ander document waarop uw naam en pasfoto staan mag u zelf uw stem uitbrengen. De verklaring van vermissing vraagt u aan de balie als u een nieuw document aanvraagt. U mag met de verklaring van vermissing niet een ander voor u laat stemmen. Voorbeelden van andere documenten zijn onder andere: uw ov-chipkaart of collegekaart.

Informatie over paspoort en identiteitskaart

Identiteitsbewijs beschadigd

Als uw identiteitsbewijs alleen ezelsoren heeft, is dit bewijs wel geldig om mee te stemmen. Als uw identiteitsbewijs een scheur of een breuk heeft in de pagina waarop uw gegevens staan (houderpagina) dan is dit document niet geldig om mee te stemmen.

Stempas kwijt

U kunt niet stemmen als u geen geldige stempas heeft. Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Haal dan tijdens onze openingstijden een vervangende stempas op bij de balie van uw gemeente. Dit kan tot uiterlijk 1 dag vóór de verkiezing tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw identiteitsbewijs mee. Als u toch uw stempas terug vindt, is dat geen probleem. Alleen de laatst afgegeven stempas is geldig! 

De vervangende stempas voor de verkiezingen van het Europees Parlement kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar u op 9 april 2019 stond ingeschreven.

Stemmen in een andere gemeente

Bij de verkiezing van de gemeenteraad mag u alleen stemmen in de gemeente waarvan u een stempas heeft ontvangen. Bij andere verkiezingen is het wel mogelijk in een andere plaats te stemmen. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. Bij de verkiezing van de Tweede Kamer of het Europees Parlement mag u met uw kiezerspas stemmen in een gemeente naar keuze in Nederland.

Een kiezerspas voor de verkiezing vraagt u aan met het formulier 'Verzoek om met een kiezerspas te stemmen'. U downloadt dit formulier via de link.

De aanvraag moet uiterlijk 5 dagen vóór de datum van de verkiezing binnen zijn bij de gemeente. U kunt een kiezerspas ook bij de balie van de gemeente aanvragen. Dit kan tijdens openingstijden tot uiterlijk 1 dag vóór de verkiezing tot 12.00 uur. U neemt daarvoor uw stempas en uw origineel identiteitsbewijs mee.

Aanvraag kiezerspas (pdf, 91 kB)

Niet zelf stemmen

U mag iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat kan met een onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen. U mag deze machtiging niet op het stembureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis) regelen.

Zo werkt het:

 • op de achterkant van uw stempas staat een 'volmachtbewijs'
 • u mag alleen iemand machtigen die zelf ook voor die verkiezing mag stemmen
 • u vult de naam in van de persoon die u wilt machtigen en zet uw handtekening
 • de persoon die u wilt machtigen zet ook zijn/haar handtekening
 • u geeft de gemachtigde op de dag van de verkiezing uw identiteitsbewijs mee of een kopie daarvan. Dat mag ook een foto op zijn/haar mobiele telefoon of tablet zijn
 • de gemachtigde laat uw identiteitsbewijs (of de kopie of foto daarvan) op het stembureau zien 
 • de gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem

Intrekken volmacht

U trekt de volmacht in door de stempas aan de gemachtigde terug te vragen. Dit kan tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen. Daarna kunt u de volmacht niet meer intrekken. 

Schriftelijke volmacht

Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen per post een volmachtbewijs toegestuurd. U vult voor elke verkiezing een apart aanvraagformulier voor een schriftelijke volmacht in.

U stuurt de schriftelijk aanvraag naar:

Gemeente Zwijndrecht
Team verkiezingen
Raadhuisplein 3
3331 BT  Zwijndrecht

De gemeente moet uw schriftelijke aanvraag uiterlijk ontvangen hebben op 20 mei 2019 voor de verkiezing Europees Parlement. 

Na deze datum kunt u alleen nog een onderhandse volmacht geven. De persoon die u voor u laat stemmen mag per verkiezing maximaal 2 volmachten aannemen.

Formulier stemmen bij volmacht (pdf, 71 kB)

Wie mag stemmen?

U mag stemmen voor het Europees Parlement als u:

 • op 23 mei 2019 18 jaar of ouder bent;
 • op 9 april 2019 (de dag van de kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft of onderdaan bent van een andere EU-lidstaat en u zich als kiezer voor deze verkiezing heeft laten registreren

Verblijf buiten Nederland

Verblijft u tijdelijk in het buitenland en u staat wel in Nederland ingeschreven? U mag iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat kan op 2 manieren:

 • met een onderhandse volmacht
 • met een schriftelijke volmacht

Wetgeving

Kieswet
Wet op de identificatieplicht
Kiesbesluit

Heeft u vragen?

Neem contact op met team Verkiezingen afdeling Gemeenteraad op 14078.
Meer informatie leest u ook op de website Kiesraad.