Tellen

Het telproces is openbaar. Belangstellenden mogen daarbij aanwezig zijn. U mag het telproces niet verstoren. Het is niet toegestaan om mee te helpen of iets te zeggen.

De stembiljetten van de stemlocaties Walburg, Station en van de woonzorgcentra Nebo, De Lichtkring en Swinhove, worden in het gemeentehuis geteld.