De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Het raadgevend referendum gaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Deze wet bepaalt de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

Meer informatie over de Wiv 2017 vindt u op de website Referendumcommissie. Wilt u de tekst van de wet lezen? Klik dan op deze link

Wilt u daar een exemplaar van en lukt het u niet om deze te printen? Dan bieden wij u de mogelijkheid om bij de receptiebalie in het gemeentehuis, een verzoek in te dienen voor de verstrekking van een exemplaar. Dit is mogelijk tot 21 maart 2018.