Referendum

Het raadgevend referendum op 21 maart 2018

Op 21 maart kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op dezelfde dag kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Zwijndrecht. Lees hier meer over de nieuwe Wet en het raadgevend referendum.

Voorwaarden om te mogen stemmen

In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen. De volgende personen zijn stemgerechtigd bij het raadgevend referendum van 21 maart 2018.

  • U bent voor 5 februari 2018 ingeschreven bij de gemeente Zwijndrecht
  • U bent 18 jaar op de dag van de verkiezingen
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Mag u stemmen? Dan krijgt u ongeveer 3 weken voor het referendum uw stempas per post.

Stemmen

Om te stemmen heeft u nodig:

  • Uw stempas
  • Een origineel identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Bent u uw stempas kwijt? Lees hier meer informatie.

Stemlocaties

U kunt op elke stemlocatie in de gemeente Zwijndrecht uw stem uitbrengen. Bekijk hier een overzicht van de stemlocaties.

Mobiele stemlocaties

(let op! deze zijn uitsluitend toegankelijk voor bewoners, verzorgenden, familie en gasten van het woonzorgcentra)

08.30 uur-12.00 uur locatie "Nebo", ook voor Neborgh en Borghave, Hoofdland 1, Zwijndrecht

08.30 uur-12.00 uur locatie "De Lichtkring", De Kring 11, Zwijndrecht

13.30 uur-17.00 uur locatie "Swinhove/Ambachtstaete", Plantageweg 3, Zwijndrecht

Volmacht

Kunt u niet zelf stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen via een machtiging. Lees hier hoe dit werkt.

Kiezerspas

Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben.

Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas van het referendum naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor het referendum kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het schriftelijk aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk vrijdag 16 maart 2018. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.

Klik hier voor het formulier aanvragen kiezerspas

Meer informatie

Meer informatie over de Wiv 2017 vindt u op de website Referendumcommissie. Wilt u de tekst van de wet lezen? Klik dan op deze link

Wilt u daar een exemplaar van en lukt het u niet om deze te printen? Dan bieden wij u de mogelijkheid om bij de receptiebalie in het gemeentehuis, een verzoek in te dienen voor de verstrekking van een exemplaar. Dit is mogelijk tot 21 maart 2018.