Het raadgevend referendum op 21 maart 2018

Op 21 maart kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Op dezelfde dag kunt u stemmen voor de gemeenteraad van Zwijndrecht.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Het raadgevend referendum gaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

Wie mogen er in Zwijndrecht stemmen voor het referendum?

Om te mogen stemmen moet u:

 • De Nederlandse nationaliteit hebben.
 • 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018.
 • Op 5 februari 2018 in Zwijndrecht ingeschreven staan.
 • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Mag u stemmen? Dan krijgt u ongeveer 3 weken voor het referendum uw stempas per post.

Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas(sen) niet vergeet mee te nemen. Mocht u een stempas kwijtraken dan kunt u, uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen op het gemeentehuis bij de afdeling burgerzaken. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem altijd een identiteitsbewijs mee

Neem bij het stemmen naast uw stempas(sen) ook een identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Iemand anders voor u laten stemmen bij het raadgevend referendum

Kunt u niet zelf stemmen bij het raadgevend referendum op 21 maart 2018? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen via een machtiging.

Dat kan op 2 manieren:

 • een onderhandse volmacht
  Geef een onderhandse volmacht aan een kiezer die in dezelfde gemeente stemt. Vul hiervoor het gedeelte van de stempas aan de achterkant in.
 • een schriftelijke volmacht
  Deze vraagt u aan als u:
  • iemand wilt machtigen nog voordat u uw stempas krijgt
  • een kiezer wilt machtigen die niet in de gemeente Zwijndrecht woont.

Onderhandse volmacht op de achterkant van uw stempas

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen via de onderhandse volmacht achterop uw stempas. U regelt een onderhandse volmacht als volgt:

 1. Vul op de achterkant van uw stempas (bij volmachtbewijs) de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. Zet uw handtekening.
 2. Laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ook de achterkant van uw stempas ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
 3. Geef uw volledig ingevulde en ondertekende stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs, dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet of smartphone. De foto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij de afdeling burgerzaken. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas van het referendum moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas voor alleen deze stemming.

Stemmen met een kiezerspas in andere gemeente (alleen voor referendum)

Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben.

Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas van het referendum naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor het referendum kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het schriftelijk aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk vrijdag 16 maart 2018. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.