Volmacht

Kunt u niet zelf stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen via een machtiging.

Voorwaarden machtiging:
Wilt u iemand voor u laten stemmen? Dan gelden de volgende voorwaarden:

  • De gemachtigde moet als kiezer in Zwijndrecht zijn geregistreerd.
  • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem, dit kan niet apart.
  • De gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

Soorten machtiging
Er zijn 2 verschillende soorten machtiging:

Onderhandse volmacht op de achterkant van uw stempas
Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand anders voor u laten stemmen via de onderhandse volmacht achterop uw stempas. U regelt een onderhandse volmacht als volgt:

  1. Vul op de achterkant van uw stempas (bij volmachtbewijs) de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. Zet uw handtekening.
  2. Laat de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ook de achterkant van uw stempas ondertekenen. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
  3. Geef uw volledig ingevulde en ondertekende stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs, dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn, mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet of smartphone. De foto en de handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn.

Schriftelijke volmacht
U kunt ook schriftelijk een volmacht aanvragen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs per post en hoeft op de verkiezingsdag geen kopie van de identiteitsbewijs van de volmachtgever aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.