Publicatie vaststelling uitslag verkiezingen gemeenteraad

Op 23 maart 2018 stelt het hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad om 10.00 uur in een openbare zitting de uitkomst van de stemming vast. Zij maakt het aantal uitgebrachte stemmen per partij en per kandidaat bekend.

Aansluitend stelt het centraal stembureau in een openbare zitting de uitslag van de stemming vast. Zij maakt de zetelverdeling en de gekozen kandidaten bekend.

De openbare zitting vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis.
Deze vergaderkamer vindt u op de eerste verdieping.

Direct na de zitting liggen de processen-verbaal ter inzage bij de Gemeentewinkel, team verkiezingen
U mag daar inzien:
• het proces-verbaal P22
de vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de gemeenteraad
• kopie proces-verbaal O3
de uitslag van het referendum gemeente Zwijndrecht