Kandidaatstelling verkiezing gemeenteraad

Verklaringen van ondersteuning

Doet uw partij voor het eerst mee aan de verkiezing van de gemeenteraad? Of heeft uw partij bij de vorige verkiezing van de gemeenteraad geen zetel behaald? Dan levert u op de dag van de kandidaatstelling 20 verklaringen van ondersteuning in.

Vanaf 22 januari 2018 tot en met 5 februari 2018 mogen kiesgerechtigde inwoners van de gemeente verklaring van ondersteuning afleggen. Zij vullen daarvoor schriftelijk een wettelijk voorgeschreven model 'Ondersteuningsverklaring' in. Dit model H4 vindt u in de OSV software voor de kandidaatstelling. Ook personen die zelf als kandidaat op de lijst staan, mogen zo'n verklaring ondertekenen. De ondersteuner mag maar 1 verklaring van ondersteuning ondertekenen.

De ondersteuner komt met de verklaring en een geldig identiteitsbewijs naar de balie van de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het team publiekscontacten

De ondersteuner van de partij levert daarna de verklaring in bij de politieke groepering. Op de dag van de kandidaatstelling neemt de bevoegde persoon van de politieke partij de verklaringen van ondersteuning mee naar het centraal stembureau.

Dag van de kandidaatstelling

De dag van kandidaatstelling is op de 43ste dag voor de dag van de verkiezing. Dat is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op maandag 5 februari 2018. Op deze dag leveren alle politieke groeperingen hun kandidatenlijsten tussen 9.00 - 17.00 uur in. Partijen mogen maximaal 50 kandidaten op de kandidatenlijst plaatsen.

Op maandag 5 februari 2018 levert u in:

  • lijst met kandidaten (model H1)

  • verklaringen van instemming van alle kandidaten op de lijst (model H9). Als u de kandidatenlijst heeft ingeleverd, kan de kandidaat zijn verklaring van instemming niet meer intrekken. Elke kandidaat die nu geen zitting heeft, levert ook een duidelijk kopie van een geldig identiteitsbewijs in waarop zijn/haar persoonsgegevens, handtekening en BSN duidelijk zichtbaar zijn

  • verklaring van voorgenomen vestiging in de gemeente. Elke kandidaat die niet in de gemeente woont waarvoor deze zich verkiesbaar stelt, tekent een verklaring dat hij/zij zich bij benoeming vestigt in die gemeente

  • machtiging tot plaatsen van een aanduiding van de politieke groepering boven de kandidatenlijst (model H3-1)

  • machtiging tot het plaatsen van één gezamenlijk aanduiding (model H3-2). Dit is alleen nodig als de aanduidingen van 2 of meer politieke groeperingen op een gezamenlijke lijst komen

  • alleen voor partijen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezing of nu geen zetel hebben in de gemeenteraad: origineel betaalbewijs van de waarborgsom voor de kandidaatstelling

  • alleen voor partijen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezing of nu geen zetel hebben in de gemeenteraad: 30 verklaringen van ondersteuning

  • bewijs van degene die documenten inlevert dat hij/zij kiesgerechtigd is. (Voor inwoners uit onze gemeente verzorgt het centraal stembureau dit bij het inleveren van uw documenten)

Vooronderzoek

De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken mag u vanaf 29 januari 2018 t/m 1 februari 2018 voor controle bij het centraal stembureau aanbieden. Dit noemen we 'vooronderzoek'. Hiervoor maakt u vial de mail afspraak met het Team verkiezingen mailadres: team-verkiezingen@zwijndrecht.nl.

U krijgt alle stukken daarna weer mee en levert deze op de dag van de kandidaatstelling 'officieel' in.

Formulieren kandidaatstelling

Voor het maken van kandidatenlijsten stelt de Kiesraad ondersteunende software beschikbaar. Om toegang te krijgen tot de formulieren moet u de OSV- software downloaden en installeren. Daarmee maakt u zelf alle benodigde formulieren aan.

Campagne voeren door politieke partijen

Bij de verkiezingen van 21 maart 2018 zijn in de gemeente Zwijndrecht spelregels van toepassing voor het ‘plakken’ van verkiezingsposters. Lees hier meer.

Verkiezingen dorpsraad Heerjansdam

Klik hier voor meer informatie over verkiezingen dorpsraad Heerjansdam.