Geldigheid kandidatenlijsten

Openbare kennisgeving

De zitting van het centraal stembureau inzake beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten en de nummering van de kandidatenlijsten is op 9 februari 2018 om 16.00 uur in het gemeentehuis , Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht

Het centraal stembureau beslist in een openbare zitting over:

de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;

het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;

  • de nummering van de kandidatenlijsten.

Na de zitting zal het proces-verbaal bij de afdeling Gemeentewinkel, team Publiekscontacten ter inzage worden gelegd.