Gemeenteraadsverkiezingen

Voorwaarden om te mogen stemmen

In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen. De volgende personen zijn stemgerechtigd bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018.

  • U bent voor 5 februari 2018 ingeschreven bij de gemeente Zwijndrecht
  • U bent 18 jaar op de dag van de verkiezingen
  • U heeft de Nederlandse of Europese nationaliteit (van de EU-lidstaten) of u heeft een Europese Nationaliteit (buiten de EU-lidstaten) en u woont en bent al 5 jaar onafgebroken in Nederland ingeschreven.

Stemmen

Om te stemmen heeft u nodig:

  • Uw stempas
  • Een origineel identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Bent u uw stempas kwijt? Lees hier meer informatie.

Stemlocaties

U kunt op elke stemlocatie in de gemeente Zwijndrecht uw stem uitbrengen. Bekijk hier een overzicht van de stemlocaties.

Mobiele stemlocaties

(let op! deze zijn uitsluitend toegankelijk voor bewoners, verzorgenden, familie en gasten van het woonzorgcentra)

08.30 uur-12.00 uur locatie "Nebo", ook voor Neborgh en Borghave, Hoofdland 1, Zwijndrecht

08.30 uur-12.00 uur locatie "De Lichtkring", De Kring 11, Zwijndrecht

13.30 uur-17.00 uur locatie "Swinhove/Ambachtstaete", Plantageweg 3, Zwijndrecht

Volmacht

Kunt u niet zelf stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen via een machtiging. Lees hier hoe dit werkt.

E-learning voor kiezers met een verstandelijke beperking

Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn verkiezingen in het algemeen ingewikkeld. Voor hen is een e-learningmodule ontwikkeld, waarin wordt uitgelegd wat een gemeenteraad is en hoe een gemeente wordt bestuurd. 

De e-learning is te vinden onder: https://www.hoewerktstemmen.nl/.