Vergunningen APV & bijzondere wetten 24 februari tot en met 1 maart 2020

 

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten
Door of namens burgemeester en wethouders of de burgemeester zijn, in de periode van
24 februari 2020 tot en met 1 maart, de volgende beschikkingen afgegeven:

Standplaatsvergunning voor de verkoop van noten en aanverwante producten vanaf het Wagenveld in Zwijndrecht elke vrijdag tot 1 juli 2020.

Standplaatsvergunning voor de verkoop van noten en aanverwante producten vanaf de Kromme Nering in Heerjansdam elke woensdag en zaterdag tot 1 januari 2021.

Vergunning gebruik openbare ruimte voor het plaatsen van een aanhangwagen in de Daltonstraat in Zwijndrecht. De ontheffing is geldig tot en met 31 december 2020.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Gemeentewinkel, telefoonnummer: 14 078.