Sabine Schipper

Portret Sabine SchipperRaadslid D66

Postbus 15

3330 AA Zwijndrecht

E-mail: sk.schipper@zwijndrecht.nl

Nevenfuncties:

  • Lid agendacommissie Drechtraad: onbezoldigd
  • Plaatsvervangend lid Rekenkamercommissie gemeente Zwijndrecht: onbezoldigd
  • Ondernemer Cats&Beans Design: bezoldigd
  • Adviseur: bezoldigd