Ron Bijl

Raadslid VVD

Postbus 15

3330 AA  ZWIJNDRECHT

Tel. 078 6121143

E-mail: r.bijl@zwijndrecht.nl

Nevenfuncties:

  • Lid Rekenkamercommissie: onbezoldigd
  • Waterweg Wonen te Vlaardingen: bezoldigd
  • Bestuurslid van Thalia theaterproductie: onbezoldigd