Laura Kroes

Fractievoorzitter GroenLinksPortret Laura Kroes

Postbus 15

3330 AA  ZWIJNDRECHT

Tel. 06 24549374

E-mail: l.kroes@zwijndrecht.nl

Twitter: @groenlinkszwijndrecht 

Twitter: @LauraKroes

Facebook: GroenLinks Zwijndrecht

Nevenfuncties:

  • Lid Drechtraad: onbezoldigd
  • Plaatsvervangend lid Rekenkamercommissie: onbezoldigd
  • Toezichthouder kinderopvang bij de GGD: bezoldigd
  • Fractievoorzitter GroenLinks Zwijndrecht: onbezoldigd
  • Lid algemeen bestuur natuur en recreatieschap IJsselmonde: onbezoldigd
  • Voorzitter ad hoc commissie transities Drechtraad: onbezoldigd

Laura Kroes haar portefeuilles zijn:

Zorg (WMO, participatiewet, jeugdzorg), jeugd, onderwijs, welzijn, sport, gezondheid, financiën, regionale samenwerking.

Voor meer informatie zie:

www.zwijndrecht.groenlinks.nl