Andries van Gemerden

Portret Andries van GemerdenRaadslid ChristenUnie/SGP

Postbus 15

3330 AA  ZWIJNDRECHT

Tel. 078 6125026

Mob. 06 36115467

E-mail: a.van.gemerden@zwijndrecht.nl

Twitter: @Avangemerden

Linkedin: andries-van-gemerden

Facebook: AndriesvG

Nevenfuncties:

  • Relatiebeheer financiële Administratie VGS: Bezoldigd
  • Financieel Adviseur VGS: Bezoldigd
  • Lid MR ds. A. Hellenbroekschool: Onbezoldigd
Wie is Andries van Gemerden?

“Wat gij wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander”

Op christelijke basis lever ik graag mijn bijdrage aan de Zwijndrechtse samenleving. Niet zoals het vernederlandste spreekwoord luidt ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’, maar juist de positieve Bijbelse insteek ‘wat gij wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander’.

Ik ben geboren en getogen in Zwijndrecht, ben getrouwd en heb een dochter in de basisschoolleeftijd. Ik werk momenteel bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs als relatiebeheerder Financiële Administratie. Bij de VGS beheert ik de financiële administratie voor basisscholen met bijbelgenormeerd onderwijs; van factuurverwerking tot en met jaarverslagen. Tevens ben ik Financieel Adviseur bij de VGS. In die functie worden de scholen geadviseerd in hun financiële beleid. Denk dan aan controlling en begrotingstrajecten.

Naast mijn werk en politiek, ben ik lid van de MR van de ds. A. Hellenbroekschool