André Veth

Portret Andr? VethBurgerraadslid PvdA

Postbus 15

3330 AA  ZWIJNDRECHT

Tel. 06 81552708

E-mail: a.veth@zwijndrecht.nl

Nevenfuncties:

  • Sportconsulent beleid en uitvoering: bezoldigd
  • Afdeling secretaris PvdA: onbezoldigd