Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit leden van de raad en twee externe leden. Tijdens de periode 2014-2018 waren dit Ron Bijl, Reinier van Hartingsveldt, Nelleke den Boer, Kees de Keizer, Mirjam Slobbe, Chris Moorman, Marian Pater en John Struijs aangevuld met twee externe leden Petra Habets (voorzitter) en Kees-Jan Groen. Het secretariaat wordt vervuld door Hanneke Kooyman. De nieuwe leden van de rekenkamercommissie 2018-2022 moeten nog benoemd worden.