Samenstelling werkgroep rekenkamer

De raad heeft Hans Verdellen vanaf 1 augustus 2019 benoemd tot voorziiter van de rekenkamer Zwijndrecht.  De voorzitter heeft de opdracht van de raad gekregen in overleg met de werkgroep rekenkamer (bestaande uit de raadsleden Mirjam Slobbe-Voogt, Elbert Vissers, John Struijs en Chris Moorman) met een raadsvoorstel te komen voor een reglement van orde op grond van artikel 81 van de gemeentewet waarin de opzet en de werkwijze geregeld zijn én de samenstelling en bevoegdheden van de definitieve werkgroep/klankbordgroep rekenkamer.