Samenstelling rekenkamer

De raad heeft Hans Verdellen vanaf 1 augustus 2019 benoemd tot voorziiter van de rekenkamer Zwijndrecht.  Als tweede lid van de rekenkamer is Lydia Zwier- Kentie benoemd op 15 oktober 2019 .

Daarnaast is er een klankbordgroep rekenkamer bestaande uit de volgende raadsleden: Mirjam Slobbe-Voogt (voorzitter), Chris Moorman, John Struijs en Elbert Vissers.

Het secretariaat wordt vervuld door de grffie: Hanneke Kooyman