Onderzoeksprogramma Rekenkamer Zwijndrecht 2020

Dit onderzoeksprogramma is tot stand gekomen na een rondje langs de fracties en gehoord hebbend de klankbordgroep. Het programma vormt een leidraad voor de onderzoeken voor 2020 en verdere jaren. Dit is een eerste onderzoeksprogramma van deze nieuwe rekenkamer. Wij gaan aan het eind van het jaar opnieuw in overleg met de fracties over welke onderzoeksthema's er leven en het onderzoeksprogramma voor 2021. Ook is het mogelijk om tussentijds suggesties voor onderwerpen aan te leveren, gelet op de actualiteit van alle dag. Uiteraard is het aan de rekenkamer, geadviseerd door de klankbordgroep, te besluiten welk onderzoek er daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Indien u dat wenst kunt u reageren op het onderzoeksplan en nog (aanvullende) input leveren. Het is immers in ons aller belang dat er goede onderzoeken worden uitgevoerd waar de gemeente van kan leren!

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Onderzoeksprogramma Rekenkamer Zwijndrecht 2020 28 januari 2020, pdf, 21kB