Missie

Wat doet de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur. Zij doet dit door onafhankelijk onderzoek uit te voeren en adviezen te geven, hierover te rapporteren en te publiceren. Het accent ligt hierbij op het leren en verbeteren. Met haar onderzoek wil de rekenkamercommissie dus niet alleen laten zien wat er fout gaat, maar geeft ze ook adviezen hoe het beter kan. Door middel van onderzoek wil de rekenkamercommissie voor de gemeenteraad en burgers zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van de gemeente Zwijndrecht. De rekenkamercommissie richt zich met haar conclusies en aanbevelingen in de eerste plaats tot de Zwijndrechtse Gemeenteraad.