Rekenkamer Zwijndrecht

Wat doet de rekenkamer en wie zijn er lid?

Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur. Zij doet dit door onafhankelijk onderzoek uit te voeren en adviezen te geven, hierover te rapporteren en te publiceren. Het accent ligt hierbij op het leren en verbeteren. Met haar onderzoek wil de rekenkamer dus niet alleen laten zien wat er fout gaat, maar geeft ze ook adviezen hoe het beter kan. Door middel van onderzoek wil de rekenkamer voor de gemeenteraad en burgers zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van de gemeente Zwijndrecht. De rekenkamer richt zich met haar conclusies en aanbevelingen in de eerste plaats tot de Zwijndrechtse Gemeenteraad.

De Verordening Rekenkamer Zwijndrecht vindt u hier

Samenstelling

De raad heeft Hans Verdellen benoemd tot voorziiter van de rekenkamer Zwijndrecht.  Als tweede lid van de rekenkamer is Lydia Zwier- Kentie benoemd. Voor hun nevenfuncties kijk hier.

Daarnaast is er een klankbordgroep rekenkamer bestaande uit de volgende gemeenteraadsleden: Mirjam Slobbe-Voogt (voorzitter), Jacob van der Duijn Schouten, Chris Moorman, Sabine Schipper, John Struijs en Elbert Vissers.

Het secretariaat wordt vervuld door de grffie: Hanneke Kooyman  

Contact:

Gemeentehuis Zwijndrecht

Secretaris: Hanneke Kooyman

Raadhuisplein 3

3331 BT Zwijndrecht

Postadres: Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

Tel 078 7703514

 E-mail H.kooyman@zwijndrecht.nl