Terugblik Politieke markt 12 mei: Zorg en ondersteuning dichterbij, weg ernaartoe is spannend

De gemeente Zwijndrecht gaat zorg en ondersteuning weer dichterbij organiseren. Het Vivera Sociaal Wijkteam wordt het centrale punt voor informatie en advies en de toegang naar ondersteuning en zorg. Alle raadsfracties spraken zich tijdens de Politieke Markt op dinsdag 12 mei positief uit over het plan 'Wij zijn ervan en doen het samen.'

De gemeente is sinds de decentralisaties in 2015 verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan inwoners binnen het Sociaal Domein. De organisatie staat volgens Zwijndrecht nu teveel op afstand. Ook kan de zorg voor jongeren en volwassenen beter in samenhang opgepakt worden. En de gemeente wil meer grip krijgen op de stijgende vraag naar zorg.

Hoe

De 'hoe-vraag' kwam tijdens de Politieke Markt diverse keren naar voren. "Hoe gaan we dit organiseren? Hoe houden we goed contact met de partners met wie we nu samenwerken? Hoe weten we dat de andere aanpak werkt? Hoe weten we dat we de kosten in de hand kunnen houden?

Geen receptenboekjes

Wethouder Ronald de Meij (Sociale Zaken en Welzijn) gaf aan dat het college van burgemeester ook nog vragen heeft en dat hiervoor geen kant en klaar receptenboekjes zijn. "Het zal een flinke klus zijn om dit te organiseren. We willen dat samen met jullie doen." Volgens de wethouder is een veel directere sturing vanuit Zwijndrecht hard nodig. En daarin zal de rol van de raad van betekenis zijn. De wethouder zei graag met een klankbordgroep vanuit de raad te werken die kan meedenken over de uitvoeringsrichting.

0-meting

Een aantal raadsleden drong aan een 0-meting te houden om te weten wat de uitgangspositie is en waar nodig bij te kunnen sturen. Van der Meij wil metingen zo eenvoudig mogelijk houden om te voorkomen dat het bijhouden van gegevens leidt tot meer werk voor de zorgmedewerkers.

Oplossingen op maat

Wat betreft de financiën gaf de wethouder aan dat de kaders buitengewoon ambitieus zijn. Hij verwacht dat de andere aanpak gaat bijdragen aan een betere financiële beheersing van het sociaal domein, omdat er preciezer gezocht gaat worden naar oplossingen op maat.

Het plan 'Wij zijn ervan en doen het samen' gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad van 26 mei 2020. In juni krijgt de gemeenteraad informatie over de volgende stappen in het proces.