Video vergadering gemeenteraad 14 april 19.30 uur

In de coronatijd vergadert de gemeenteraad niet in het gemeentehuis maar via een openbare video vergadering. Dit betekent dat u de vergadering via de laptop of computer rechtstreeks vanuit huis kunt volgen. Op onze website vindt een link waarmee u live de vergaderingen (een kwartier van te voren) kunt openen.
De eerste live videovergadering vindt plaats op dinsdagavond 14 april vanaf 19.30 uur. Op de agenda staat onder meer het bestemmingsplan Buizerdstraat. U kunt ook inspreken. Wilt u inspreken meld dit 4 uur vóór de vergadering bij griffie@zwijndrecht.nl

Voor het live volgen en/of terugkijken via de website van de gemeente
www.raadzwijndrecht.nl -> Video (live) en geluidsverslagen . De stukken en agenda voor de vergaderingen vindt u zoals gebruikelijk op onze website bij vergaderingen.