Vernieuwing kade Zutphen als voorbeeld

Zijn er overeenkomsten tussen de vernieuwing van de kade in Zutphen en de kade bij het Veerplein en Maasplein in Zwijndrecht?

Bewoner Gerard Lasonder uit Zwijndrecht meent van wel en zo kwam het dat een gezelschap, bestaande uit vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers, gemeenteraad, college en ambtenaren uit Zwijndrecht, op dinsdag 27 november een bezoek bracht aan de Gelderse gemeente.

 

De gemeente Zwijndrecht gaat de kade en oever in omgeving Veerplein verhogen; het gebied aantrekkelijk maken voor bezoekers, bewoners en ondernemers; het gebied autoluw maken; en de verbindingen met omliggend gebied versterken.

Wethouder Jos Huizinga gaf bij vaststelling van de uitgangspunten in de gemeenteraad aan dat de herinrichting gepaard zal gaan met stevige discussies. "Met elkaar zoeken we naar een compromis. We willen een Veerplein waar iedereen trots op is en wat bepalend is voor de identiteit van Zwijndrecht."

 

Zutphen

Zutphen staat bekend om haar historische binnenstad, maar Hanzestad Zutphen is ook een stad áán de IJssel. De IJsselkade was in de loop der jaren opgeknipt door infrastructuur en parkeerplaatsen. Het was een gebied geworden met een rommelige uitstraling en onveilige situaties voor voetgangers en fiets. De ambitie van Zutphen is om de IJsselkade voor 2020 om te toveren tot een langgerekt, stedelijk rivierpark waar inwoners en toeristen graag komen.

 

Klankbordgroep

De gemeente Zutphen koos voor een interactief ontwerpproces. Er was intensief overleg met partijen, zoals provincie, waterschap, Rijkswaterstaat. De spoorzone (ja ook hier!) maakte bovendien overleg en afstemming noodzakelijk met ProRail, NS en ondernemers in het gebied.

Een klankbordgroep bestaande uit onder meer vastgoedeigenaren, Stichting Bescherming Stadsschoon, bomenstichting, horeca en platform gehandicapten, dacht mee over de herinrichting. Dat ging best ver, zelfs de soort stenen van de waterkering werd met elkaar besproken. De omgeving werd via diverse media op de hoogte gehouden van de voortgang. Het resultaat was onder meer dat er bij de wijziging van het bestemmingsplan weinig opmerkingen kwamen.

  

 

En toen was het geld voor de brug op

 

De brug over de IJssel bij Zutphen zag er roestig uit. Komt er een nieuwe of gaan we de oude brug opknappen en verbreden? Het werd het laatste.

 

Naast de gemeente waren er diverse andere partijen die de vernieuwing meefinancierden. Toch lukte het eerst niet om de hele brug aan te pakken. Er was geen geld meer om het roestige deel van de brug dat over de uiterwaarden loopt, een verfbeurt te geven. Dan maar een jaar of 10 à 20 wachten tot we daar weer geld voor hebben, dacht de gemeente.

 

Daar waren de inwoners van Zutphen het niet mee eens. “Als jullie het niet doen, pakken wij het zelf wel aan”, was het geluid uit de samenleving.

En zo gebeurde het dat er een mooie samenwerking tussen de gemeente en inwoners ontstond om de brug toch van de nodige verfbeurt te voorzien. Ook is de brug verbreed met een voetgangs/fietsersdeel vanwaar men mooi zicht over de oude binnnenstad heeft.

 

 

 

 

Wel of geen bomen op de kade

 

De een ziet ze graag, bomen op de kade. Dat zijn vooral de wandelaars, want het geeft een mooie sfeer en bij zon kun je onder de boom in de schaduw zitten. De ander wil liever geen bomen op de kade. Dat zijn meestal de bewoners die hun vrije uitzicht over de rivier missen, als er bomen staan.

 

In Zutphen besloten betrokken partijen dit samen op te lossen. Er komen wel bomen te staan, maar op ruime afstand van elkaar. Zo is er sfeer, de gewenste schaduw en bewoners kunnen langs de bomen nog steeds de rivier zien.

 

 

 

 Ijsselkade Zutphen