Toekomst zwembad de Hoge Devel en behoefteonderzoek buitensportaccommodaties op politieke markt van 25 september

De raadsleden spreken onder meer over de toekomst van het zwembad de Hoge Devel en behoefteonderzoek sport- en beheerplan buitensportaccommodaties

Toekomst zwembad de Hoge Devel

De raad praat over de toekomst van het zwembad de Hoge Devel.  Het college wil graag weten van de raadsleden of zij een nieuw zwembad willen in Zwijndrecht. Binnen de bestaande budgetten wil het college de haalbaarheid van een nieuw zwembad onderzoeken. Hiervoor vraagt het college een bedrag  van € 150.000. Het is de bedoeling dat de raad  dit jaar een besluit neemt over de toekomst van het zwembad.

 

Behoefteonderzoek sport- en beheerplan buitensportaccommodaties

Op 31 oktober 2017 heeft de raad in de motie "Visie op sportaccommodatie behoeften"  gevraagd een visie te ontwikkelen op basis van de behoefte bij de sportverenigingen. In maart hebben alle binnen- en buitensportverenigingen een vragenlijst ontvangen. De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. Een aantal van de wensen wordt verwerkt in het beheerplan buitensportaccommodaties.

Agenda politieke markt 25 september

Carrouselvergaderingen

Aanvang 20.00 uur  

Raadzaal

20.00 - 20.45 uur: Toekomst zwembad de Hoge Devel

20.50 - 21.45 uur: Behoefteonderzoek sport- en beheerplan buitensportaccommodaties

 

Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 – 20.45 uur: Meerjarenbeleidsplan 2019-20022 van de politie-eenheid Rotterdam

20.50 – 21.45 uur: Zienswijze begrotingswijziging 1e burap Service Organisatie Jeugd

 

 

Raadsvergadering

 1. Opening en vaststelling agenda
   
 2. Terugkoppeling van het college
   
 3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
   
 4. Vaststellen besluitenlijsten van:

11 september 2018

 

 1. Besluitvorming:

a. Grote aanpak Sportlaan/Nijverheidsstraat

b. Rehabilitatie Geerweg

 

 1. Debat:

a. Jaarverslag Archivaris 2017

b. Spoorzone masterplan aanvraag voorbereidingsbudget

 

 1. Ter kennisname
  a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
  b. Stukkenlijsten
  7 september 2018 en 14 september 2018 

   
 2. Sluiting


Kijk voor de meest actuele agenda op onze website www.raadzwijndrecht.nl

 

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. In de carrousel kunt u ook inspreken. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de vergadering bij de griffie te melden via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14.

 

                                                            

                                                               

Volg @raadzwijndrecht.nl  op Twitter     én        Volg gemeente Zwijndrecht op Facebook 

 

 

Uitgelicht