Terugblik raad: Afscheid Jolanda de Witte, vuurwerk en nieuw zwembad

De gemeenteraad nam op 18 juni afscheid van wethouder Jolanda de Witte en sprak over vuurwerk en over voorstel nieuw zwembad

Lovende woorden bij afscheid van wethouder Jolanda de Witte

In de gemeenteraad werd dinsdag 18 juni officieel afscheid genomen van wethouder Jolanda de Witte. Ze wordt op 1 juli burgemeester van de nabijgelegen gemeente Albrandswaard. In haar afscheidstoespraak bedankte De Witte de raads- en collegeleden voor het vertrouwen in haar in de afgelopen vijf jaar dat zij wethouder van de gemeente Zwijndrecht was. Als wethouder was De Witte verantwoordelijk voor het sociaal domein; een thema dat haar dicht bij het hart ligt, omdat ze voor haar overstap naar het wethouderschap werkzaam in de zorg was.

De Witte: "Super blij ben ik dus geweest met mijn portefeuille waarbij ik de verbinding kon leggen tussen jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, gezondheid in de breedste zin, onderwijs sport en cultuur."

De wethouder gaf aan dat haar droom nog niet is vervuld. De instroom in de jeugdhulp is toegenomen de afgelopen jaren. De Witte: "De vraag is of dat een goed teken is. Dat weten we nog niet wat we wel weten dat we samen als gemeente met onze maatschappelijke partners, de inwoners en de raad de komende tijd met integrale aanpak in het sociaal domein aan de slag zijn op weg naar een nog krachtiger Zwijndrecht."

Lovende woorden waren er van burgemeester Hein van der Loo, CDA-raadslid Mirjam Slobbe en D66-raadslid en –fractievoorzitter Sabine Schipper. Van der Loo noemde haar 'een powervrouw met visie'. Raadslid Slobbe prees haar drive om Zwijndrecht sociaal sterker te maken. "De inwoners van Zwijndrecht waren degenen waar jij het voor deed. Jij zag waar we aan konden en moesten werken in Zwijndrecht. En daardoor heb je vele projecten mogen introduceren. Je zocht verbindingen met professionals, ouders, bestuurders, vrijwilligers en ons als raad."

Sabine Schipper zei: " Politiek was ‘niet echt jouw ding’. Liever had je het over de inhoud. Maar de manier waarop wij hier in Zwijndrecht politiek bedrijven, met een raadsprogramma en op inhoud, daar zag jij de waarde en de kansen zeker van in."

Ook De Witte's persoonlijke sportiviteit – ze fietst, zwemt en loopt hard – werd nog even aangehaald. Schipper: "Ik durf te zeggen dat je zo’n 99% van al je werkgerelateerde ritjes op de fiets hebt afgelegd. Je wordt de fietsende burgemeester."   

Foto: Burgemeester Hein van der Loo en raadsleden Mirjam Slobbe (CDA) en Sabine Schipper (D66) spraken lovende woorden bij het afscheid van wethouder Jolanda de Witte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politiek positief over voorstel nieuw zwembad

Glijbaan en huur zwemclub nog voer voor discussie

Hoewel de meerderheid van de gemeenteraad in de carrouselvergadering van dinsdag 18 juni positief was over het ontwerp voor het nieuwe zwembad in het Develpark, verschillen de partijen nog wel van mening over de inrichting en exploitatie van het zwembad.

Iedereen ziet de noodzaak van het bestaande zwembad De Hoge Devel vervangen door een nieuwe zwemvoorziening in. De raad is nu gevraagd om instemming voor de voorkeursvariant van een zwembad met acht banen, een deels beweegbare bodem, een tribune, een instructiebad met volledig beweegbare bodem, een peuterbad, een waterspeeltuin buiten, verenigingsruimte, bergings- en kleedruimte, aanvullende ruimten (voor personeel, kantoor en vergaderingen) en een horecavoorziening.

De voorkeursvariant is tot stand gekomen op basis van een breed opgezet participatietraject en de wens om een flexibel en optimaal in te zetten zwemvoorziening voor meerdere groepen. Als inspreker gaf Martin Dorsman van ZZ&PC De Devel dat de zwem- en waterpoloclub aangenaam verrast is met het voorstel voor het zwembad, maar niet met verdwijnen van een eigen horecavoorziening en het voorstel voor verdrievoudiging van de huur.

ABZ sprak zich nog niet uit over de voorkeursvariant. ABZ-raadslid Karim de Kool wil daarmee wachten tot de kadernota. Hij gaf wel aan dat hij vraagtekens heeft bij het ontbreken van een glijbaan in het plan. In het bewonersonderzoek hadden veel mensen een voorkeur voor een glijbaan uitgesproken.

De meeste partijen toonden zich positief over het voorstel.

Wethouder Tycho Jansen gaf aan dat hij met de betrokkenen verder in gesprek gaat over de exploitatie van de horeca en de verhuur die voor zwemclub De Devel zou toenemen. Een glijbaan trekt volgens hem maar weinig extra bezoekers. "We spreken ons nu uit over de stenen, maar dat is niet het einde van het gesprek. Over de exploitatie zullen we met de vereniging en exploitant vervolggesprekken voeren. Als we uitgaan van alle wensen van gebruikers en we willen tegelijk binnen de financiën blijven, dan komen we niet uit op een voorstel dat goed voelt."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lichte meerderheid gemeenteraad voor vuurwerkshow met Oud en Nieuw

Een lichte meerderheid van de gemeenteraad lijkt voorstander van een vuurwerkshow met Oud en Nieuw op het drierivierenpunt. Het is de bedoeling dat door een dergelijke show minder mensen zelf vuurwerk gaan afsteken en er minder vuurwerkoverlast is.

Het idee voor een vuurwerkshow vloeit voort uit een motie, die de gemeenteraad in november 2018 heeft aangenomen. In deze motie werd gevraagd om een verkennend onderzoek naar het afsteken van vuurwerk, een vuurwerkshow en vuurwerkvrije zones. Het college van burgemeester en wethouders wil nu samen met Dordrecht en Papendrecht voor de komende drie jaar een vuurwerkshow gaan organiseren. De burgemeesters van de drie gemeenten zijn positief. Raadslid Jacob van der Duijn Schouten (ChristenUnie/SGP) was verheugd over het voorstel. Uit onderzoek blijkt dat een vuurwerkshow 5.000 tot 8.000 Zwijndrechtenaren trekt. "Als zij daar staan zonder vuurwerk af te steken, is dat al een heel mooi resultaat."

ABZ, ZPP en VVD zijn kritischer over een vuurwerkshow. Fred Loos (ABZ): "Wij willen dat er geen ballonnen meer worden opgelaten in Zwijndrecht, maar gaan we dan wel het milieu extra belasten met een vuurwerkshow?" Loos stipte ook het punt van handhaving aan en vroeg zich hardop af of een vuurwerkshow echt wel extra bezoekers trekt en leidt tot minder overlast. " Oudejaarsavond wordt over het algemeen in de vrienden- of familiekring gevierd. Ga je dan met de fiets naar het Noordpark en met mensen staan kijken naar een vuurwerkshow? Wij denken van niet. De overlast wordt veroorzaakt door degenen die knalvuurwerk afsteken. Het onderzoek toont aan dat zij niet naar de vuurwerkshow gaan kijken. Ik zou willen dat we het alleen kunnen houden op siervuurwerk, maar dat ligt niet in onze handen."

Burgemeester Van der Loo was blij met de reacties en gaf aan nader te kijken naar de suggestie van een vuurwerkvrije zone in het gebied rond de vuurwerkshow.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sjaak van Peski geïnstalleerd als burgerraadslid

Burgemeester Hein van der Loo installeerde dinsdag 18 juni Sjaak van Peski als burgerraadslid van de SP. De heer Van Peski neemt de plaats in van Mandy Bierlee.