Terugblik politieke markt 12 februari

Eerste vergadering wnd. burgemeester Robert Strijk, opbrengsten burgertop aangeboden aan raad, benoeming Henny van Nugteren, lokaal plan jeugd en woonoverlast

Robert Strijk zit eerste raadsvergadering voor

Afgelopen dinsdag 12 februari was de eerste keer dat interim burgemeester Robert Strijk de raadsvergadering in Zwijndrecht bijwoonde als voorzitter. Uit handen van de vicevoorzitter Chris Moorman ontving hij de voorzittershamer. Hij vindt het buitengewoon belangrijk dat er mensen zijn zich druk maken over hun leefomgeving en over hoe die leefomgeving er, niet alleen vandaag, maar ook over 10 of 20 jaar uit ziet. Hij vindt het daarom dan ook een grote eer om als burgemeester, Zwijndrecht een aantal maanden te mogen dienen.

 Opbrengsten burgertop

Opbrengsten burgertop aangeboden aan raad

Eén van de eerste officiële daden in de gemeenteraad van interim burgemeester Robert Strijk is het in ontvangst nemen de opbrengsten van de miniburgertop van 17 januari.  Andries van Gemerden geeft aan dat de raad veel belang hecht aan het vormgeven van burgerparticipatie. Er is een werkgroep gevormd uit alle partijen met twee speerpunten: In gesprek gaan met onze inwoners en focussen op de toekomst van de gemeente Zwijndrecht. Wat voor een stad willen we zijn in 2040?  Waar is het hart van Zwijndrecht? We moeten zorgen dat we veel meer jongeren binden. 86% van de inwoners bij de burgertop vindt dat Zwijndrecht  een woonstad moet zijn met een plezierige leefomgeving. "Wij moeten gezamenlijk optrekken voor de toekomst van Zwijndrecht" aldus Andries van Gemerden

Henny Nogteren benoemd als raadslid

 

Benoeming Henny van Nugteren

Burgerraadslid Henny van Nugteren is afgelopen dinsdag benoemd als raadslid van GroenLinks. Zij neemt hiermee tijdelijk de plaats in van Laura Kroes. Na afloop van de vergadering nam zij de felicitaties in ontvangst

 

Terugblik Carrousel

Raad overwegend positief over lokaal plan jeugdhulp

 

In Zwijndrecht groeien veel kinderen goed op, maar er is wel een toenemende vraag naar specialistische jeugdhulpverlening. Om dat te veranderen, is de gemeente Zwijndrecht met ouders, jeugdigen en professionals in de jeugdhulpverlening in gesprek gegaan over de knelpunten die zij  ervaren en wat er in Zwijndrecht verbeterd kan worden. De uitkomst is een lokaal plan jeugdhulp dat nog meer inzet op preventie.

 

De gemeenteraad toonde zich dinsdag 12 februari 2019 in de carrousel overwegend positief over het plan, maar had nog wel de nodige vragen. Mirjam Slobbe-Voogt (CDA) vroeg aandacht voor de benaming die aan sommige initiatieven wordt gegeven, zoals bijvoorbeeld het 'scheidingsloket', een loket waar mensen die met het idee lopen om te scheiden met praktische vragen terecht kunnen, maar wellicht ook kunnen ontdekken dat er nog alternatieven zijn. Ze kreeg daarin bijval van Jacob van der Duijn Schouten (ChristenUnie/SGP): "We zien vaak dat problemen bij een scheiding, wanneer één van de ouders wegvalt, toenemen. Begeleiden kan leiden tot scheiden, maar het hoeft niet. De naam 'scheidingsloket' doet geen recht aan het werk dat het loket uitvoert."

 

De raad toonde zich vol lof over de bijeenkomst die er was geweest met ouders en jeugdigen, die gebruik maken van jeugdhulpverlening. "Ouders hadden behoefte aan praktische ondersteuning. Niet allerlei formulieren invullen, maar wel één aanspreekpunt met informatie", gaf Sabine Schipper (D66) aan. "Ik wil graag die gesprekken met ouders en jongeren blijven voeren, zodat we als raad goed vinger aan de pols kunnen houden."

 

Wethouder Jolanda de Witte gaf aan dat ze blij is met de inbreng van ouders en jeugdigen, die mede hebben geleid tot het lokale plan. "Goed om te horen van de ouders, wat er speelt, al zit ik af en toe ook met kramp in de voeten, als je hoort wat er niet goed gaat."

 

Ook de aandacht voor pleegouders kon rekenen op veel bijval vanuit de politiek. Wel vroeg Nihat Kahveci (PvdA) zich af of hier ook bij andere bevolkingsgroepen aandacht aan wordt besteed. "Niet alle bevolkingsgroepen zijn misschien bekend met pleegouders."

 

De voorzitter beëindigde de vergadering vroegtijdig, vanwege een strakke tijdsplanning. Het onderwerp komt daarom terug oin de carrousel op 12 maart.

 

 

Burgemeester kan binnenkort veroorzakers van ernstige en herhaaldelijke woonoverlast harder aanpakken

 De gemeente Zwijndrecht kan binnenkort veroorzakers van ernstige en herhaaldelijke woonoverlast handhavende maatregelen opleggen. De maatregelen zijn bedoeld om de overlast aan te pakken, wanneer andere maatregelen, zoals buurtbemiddeling en de inzet van zorg, niet het gewenste effect hebben gehad.

 

Burgemeester en wethouders willen een aanvulling in de algemeen plaatselijke verordening (APV), waarmee zowel de overlastgevende bewoner als de eigenaar van een huis handhavende maatregelen opgelegd kunnen krijgen. Dit houdt in dat de burgemeester nauwkeurig kan voorschrijven hoe een bewoner zich dient te gedragen. Gebeurt dat niet, dan kan de burgemeester een dwangsom aanzeggen; per keer kan er een dwangsom van 5.000 euro opgelegd worden, met een maximum tot 25.000 euro. Ook kan iemand tijdelijk uit huis worden gezet, voor de periode van maximaal vier weken.

 

"Maar wat gebeurt er na die periode?", vroeg de gemeenteraad zich af. "Begint het riedeltje dan weer van voren af aan?", vroeg Reinier van Hartingsveldt (ChristenUnie/SGP). "Op herhaling zitten we niet te wachten", vond Evert Jan van de Mheen (CDA).

 

Redmiddel 

Burgemeester Robert Strijk gaf aan dat hij deze aanvulling van de APV ziet als een uiterste redmiddel: "Je zou willen dat deze situaties zich nooit voordoen. En wanneer ze er zijn, willen we het graag op een andere manier oplossen. Dit middel wil ik zo min mogelijk gebruiken. Hoe vaak we het gaan gebruiken weet ik niet. Gedurende het jaar hebben we tien tot vijftien gevallen van ernstige overlast. Zo'n twee tot drie keer loop je ondanks alle inspanningen van partners vast."

 

De politieke partijen maakten zich zorgen om situaties, waar kinderen bij betrokken zijn. Worden zij dan ook tijdelijk uit huis gezet? Burgemeester Strijk: "In het geval van kinderen is er vaak sprake van een ander traject, een zorgtraject. Misschien is het wel zo dat kinderen met één van de ouders in huis blijft zitten, de maatregelen richten zich op de overlastgever."

 

Herhaling 

De partijen wilden al verder kijken wat er aan maatregelen kan worden ingezet, wanneer een overlastgever vier weken uit zijn woning wordt gezet en daarna weer in herhaling valt. Burgemeester Strijk: "Wij pakken dit op vanuit de professionals die ermee te maken hebben. We gaan er ervaring mee opdoen. Dit aanvullende artikel geeft mij meer handvatten, maar is misschien nog niet het ultieme. Er is nog weinig jurisprudentie over. Wanneer het gaat om verwarde personen, hebben we eerder een zorgvraag. Het is niet uit te sluiten dat overlast veroorzaakt wordt door personen met verward gedrag."

 

De partijen gaven groen licht aan het voorstel, dat als hamerstuk naar de volgende vergadering van de gemeenteraad gaat.