Terugblik politieke markt 10 september

Noordoevers én afscheid griffier en beëdiging interim griffier en voorzitter rekenkamer

Terugblik carrousel 10 september

Voorbereidingskrediet voor Noordoevers

De gemeenteraad stelt 200.000 euro beschikbaar voor de voorbereiding van de ontwikkeling van het project Noordoevers. In het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht gaf de raad vorig jaar al aan zich sterk te willen maken voor de ontwikkeling van woningen dit gebied. Eerdere plannen kwamen mede vanwege de crisis nooit van de grond. Nu de economie en de woningmarkt aangetrokken zijn, lijkt de tijd rijp om woningen te bouwen in Noordoevers.

 

Zoek alternatief

De raad riep wethouder Jos Huizinga wel met klem op om een goed alternatief te zoeken voor VVGZ, de voetbalclub die met zijn velden in het te ontwikkelen gebied ligt. "Kijk eens naar de overkant", stelde Freek Hartmeijer (ZPP) voor. "Daar kun je zien dat sporten, wonen en recreëren aan de oever van de rivier heel goed te combineren is", zo verwees hij naar Slobbengors in Papendrecht.
 

Bezoek gemeenteraad VVGZ

VVGZ heeft de gemeenteraad onlangs op bezoek gehad en van die gelegenheid gebruik gemaakt duidelijk te maken welke voorwaarden de club verbindt aan een mogelijke verplaatsing. Het liefst blijven ze in de buurt van het huidige complex omdat VVGZ hier van oudsher geworteld is en veel leden in Walburg heeft. Chris Moorman (ABZ) gaf daarom aan dat zijn partij er vanuit gaat dat VVGZ binnen het gebied verplaatst wordt. Voor SP en D66 is het belangrijk dat VVGZ zo snel mogelijk weet waar ze aan toe zijn. "VVGZ is een beschermde vogel die met jongen in het nest zit, die kun je niet zomaar ergens naartoe laten uitvliegen", vindt Wim van der Does (D66). "Dit heeft wat ons betreft de grootste prioriteit in het plan Noordoevers." 
Reinier van Hartingsveldt (ChristenUnie/SPG) meent dat er niet alleen sprake moet zijn van snelheid maar ook van zorgvuldigheid en goede communicatie met VVGZ. Johan Limberger (CDA) onderschreef dat er zorgvuldig met de belangen van de voetbalclub omgegaan moet worden.

Reactie wethouder

Wethouder Jos Huizinga reageerde dat VVGZ ook voor het college heel belangrijk is en dat er begrip is voor de emoties rond het verplaatsen van de club. "We begrijpen heel goed dat we de voetbalvereniging niet kunnen laten bungelen, daarom is het belangrijk dat we snelheid betrachten. We zíjn in gesprek met VVGZ, we respecteren elkaar en informeren elkaar." Tegelijkertijd maakte hij duidelijk dat Noordoevers 'een gecompliceerd gebied' is om te ontwikkelen. "Daarom zullen we out of the box moeten denken. Wonen en sport hoeven elkaar niet te bijten. Ik heb echt een drive om iets te ontwikkelen in dit gebied. We praten al 20 jaar over Noordoevers, nu gaat het echt gebeuren, linksom of rechtsom."

De wethouder zegde de raad toe nog voor het einde van het jaar de nota van uitgangspunten af te hebben met de kaders voor de ontwikkeling van Noordoevers. Daarna wordt er een masterplan gemaakt

 

Terugblik gemeenteraad 10 september

Evert Bunt is dinsdag 10 september 2019 beëdigd als interim griffier in de gemeenteraad van Zwijndrecht. Hij volgt Noor Kanters op, die aan de slag gaat als griffier van de gemeente Tilburg. Ook de voorzitter van de rekenkamer is op 10 september beëdigd in de raad.
Evert Bunt is geen onbekende in de regio Zuid-Holland Zuid. Hij was vanaf 2003 griffier in de gemeente Graafstroom en Nieuw-Lekkerland. Van 2007 tot de herindeling in de Hoeksche Waard was Bunt griffier in de gemeente Oud-Beijerland. Samen met de gemeenteraad van Zwijndrecht gaat hij op zoek naar een nieuwe griffier.

 Voorzitter rekenkamer
Hans Verdellen is op 10 september beëdigd als voorzitter van de rekenkamer Zwijndrecht. Hij is al 25 jaar actief in het openbaar bestuur en heeft ruime ervaring met rekenkamers. Hij gaat, samen met de werkgroep rekenkamer uit de raad Zwijndrecht, werken aan de opzet en werkwijze van een nieuwe rekenkamer voor Zwijndrecht.   
  

Afscheid Noor Kanters
De gemeenteraad nam dinsdag 10 september met warme woorden, een speelse ‘motie’ over de versnaperingen tijdens begrotingsvergaderingen en een kunstwerk afscheid van raadsgriffier Noor Kanters. Zij verlaat Zwijndrecht na 5,5 jaar om griffier te worden in Tilburg. Voorzitter van de raad, burgemeester Hein van der Loo, prees de griffier voor de brugfunctie die zij vervulde, zowel tussen fracties als tussen college en raad en voor de manier waarop zij met de raad naar buiten ging, de samenleving in. Zelf gaf Noor Kanters aan dat zij als griffier altijd het belang van de inwoners voorop heeft gesteld.