Terugblik politieke markt 19 november

PvdA trapt op de rem bij meerjarige gezondheidsnota 'Een gezonde basis voor iedereen'

De gemeente Zwijndrecht maakt werk van een gezonde basis voor iedereen. Dat is voor iedereen belangrijk, omdat inwoners daarmee langer gezond blijven en mee kunnen blijven doen. Zwijndrecht zet daarbij vooral in op preventie, een inclusieve samenleving een structurele aanpak voor een duurzaam resultaat. De gemeenteraad sprak zich dinsdag 19 november uit over de nota, waarin het beleid en de activiteiten voor de periode 2020-2023 nader zijn uitgelegd.

 

De raadsleden toonden zich positief over het plan, maar mistten een overzicht van de resultaten in de jaren 2016-2019. Dat kwam, doordat de GGD heeft besloten de evaluatie pas na de periode, dus begin 2020, bekend te maken. “Hebben we de laatste jaren wel de juiste koers ingezet?”, vroeg Cynthia van der Graaf (D66) zich af, die het ook jammer vond dat er geen cijfers waren van het Zwijndrechtse programma ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ (JOGG).

 

Wethouder Ronald de Meij beloofde zeer binnenkort te komen met JOGG-cijfers en zegde toe hoe een volgend plan beter kan aansluiten op de evaluatie. Die toezegging was voor de PvdA niet voldoende om nu al met de nota in te stemmen. André Veth: “We vragen 54.000 euro voor een aanpak, maar we weten nog niets. Even stoppen, ik ga niet iets goedkeuren als ik niet weet waar het geld naartoe gaat.”

 

Andere partijen gaven wel groen licht voor het stuk, dat in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering op 10 december zal worden besproken. D66 en ABZ spraken hun waardering uit dat de gemeente Zwijndrecht ook gaat inzetten op de preventie van gebruik van alcohol, softdrugs en lachgas.