Terugblik oriëntatieavond 29 januari Kijfhoek

Gemeente ‘gematigd positief’ over veiligheid op Kijfhoek

Afgelopen zomer was een hectische zomer met incidenten in juni en juli 2018 op het rangeeremplacement Kijfhoek in Zwijndrecht. Namens het college praatte locoburgemeester Jacqueline van Dongen dinsdag 29 januari 2019 de gemeenteraad bij over wat de gemeente in het afgelopen half jaar heeft gedaan om de situatie te verbeteren. Ook ProRail heeft inmiddels diverse maatregelen doorgevoerd om de veiligheid op het rangeerterrein te vergroten. “We zijn gematigd positief”, aldus Jacqueline van Dongen. “Maar de vlag kan nog niet uit. Er loopt een onafhankelijk onderzoek naar de veiligheidscultuur binnen ProRail. Daar komen conclusies uit, die ook zullen leiden tot verdere maatregelen die ingevoerd moeten worden.” 


 

Aanvankelijk stelde ProRail zich na de incidenten verdedigend op, maar mede door de vele gesprekken met de gemeente is die houding veranderd. Op Kijfhoek kwam een veiligheidsmanager, die aan een verbeterplan voor een veilige bedrijfsvoering en aan de vertrouwensrelatie met de samenwerkingspartners en omgeving werkt. Samen met de betrokken partijen gaat het bedrijf open het gesprek aan hoe er zo veilig mogelijk gewerkt kan worden op Kijfhoek. Ook onderschrijft ProRail de conclusies van de Inspectie Leefomgeving en Transport dat het nodige schortte aan de veiligheidscultuur bij ProRail. Sommige medewerkers zouden zich herhaaldelijk niet aan de veiligheidsinstructies houden. 


 

Van Dongen legde aan de raad uit dat de verantwoordelijkheid op de eerste plaats bij ProRail ligt, maar dat de gemeente de rol heeft opgepakt van regisseur. Er is nu een tweewekelijks overleg met de werkgroep Kijfhoek van de raad en er is een actieve informatievoorziening: iedere twee weken worden de raad en de omliggende gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht geinformeerd over de laatste stand van zaken en de ongewone voorvallen die zich hebben gedaan. Dit publiceert de gemeente ook op de website. Ook is de werkgroep recent in gesprek geweest met de heer president-directeur Eringa en veiligheidsmanager De Graaf van ProRail. Verder is er via de werkgroep een lobby naar de Tweede Kamer gestart over de calamiteitenwegen en hebben het CDA en D66 hier Kamervragen over gesteld. Van Dongen: “Dat heeft geleid tot de brief van de staatssecretaris, waarin staat dat ze calamiteitenwegen wil aanleggen en dat er geld voor beschikbaar is. We weten dat ze komen, maar nog niet hoe. Daar blijven we met elkaar over in gesprek.” 

Op initiatief van Zwijndrecht is er een bestuurlijke kopgroep opgericht, met bestuurders van betrokken gemeenten, die met elkaar overleg voeren over onder andere de calamiteitenwegen, het onafhankelijk onderzoek en de toekomstige renovatie van het heuvelproces. De raad toonde zich positief en had weinig vragen. Wel vroeg Fred Loos (ABZ) om een bevoegdhedenoverzicht.  “Wie is waar van?” Een inwoner uit Heerjansdam, die in kwam spreken, vroeg of de onderzoeksopdracht, waar ProRail opdrachtgever van is, ook openbaar wordt. Verder plaatste hij een kanttekening bij het heuvelproces, volgens hem is dat ‘een verouderde techniek’.