Terugblik: Gemeenteraad stelt na lange discussie financieel herstelplan vast

 

De gemeenteraad boog zich tot na middernacht over een herstelplan met bezuinigingen en lastenverzwaring. Zwijndrecht staat sinds begin dit jaar onder preventief toezicht van de Provincie Zuid-Holland, omdat de begroting niet sluitend is. Elke nieuwe uitgave moet daarom voorgelegd worden. Als de provincie het herstelplan goedkeurt, kan de gemeente weer baas zijn in eigen huis.

Het college van B&W had een voorstel neergelegd met elf maatregelen. Deze gaan onder andere over subsidies voor sport en cultuur, jongerenwerk, bibliotheek en leefbaarheidsbudgetten voor wijkplatforms. Ook werd een hoger parkeertarief voorgesteld voor het Veerplein en Maasplein.

Discussiepunten

De discussie in de raad spitste zich toe op een aantal voorstellen van het college, zoals de bibliotheek en de mantelzorgpas. Ook ging het over mogelijke maatregelen die raadsfracties zelf inbrachten, zoals de kindpas en de onroerende zaakbelasting.

De bibliotheek had aangegeven dat een bezuiniging van 10% zou kunnen leiden tot sluiting van het steunpunt in Heerjansdam. Een voorstel van ABZ en ZPP om dan 5% minder te bezuinigen, kreeg geen medestanders binnen de raad.

De mantelzorgpas blijft wel bestaan, maar het tegoed op iedere mantelzorgpas wordt minder.

Inzet leefbaarheidsbudgetten bekijken

De raad wees bezuinigingen op de Matties voor cultuur en sport en de Vivera sportcoaches af. Bezuiniging op de wijkplatforms en de dorpsraad kreeg wel de goedkeuring, nadat wethouder Tycho Jansen (Financiën) had toegezegd breder te kijken naar de inzet van deze budgetten.

 Kindpas blijft bestaan

Een voorstel van de VVD om de kindpas te laten vervallen ondervond geen steun. Deze pas heeft de vorm van een cadeaukaart. Hiermee kunnen gezinnen die het financieel niet zo breed hebben kleding kopen. Volgens de VVD biedt de kindpas geen oplossing om kinderen blijvend uit armoede te halen. Andere fracties vinden de pas juist een mooie manier om kinderen rond Sinterklaas en Kerst wat extra's te bieden.

Beperkte verhoging OZB

Om tot voldoende maatregelen te komen, besloot de raad het pluspakket voor het Onderzoekscentrum Drechtsteden te laten vervallen. Ook werd besloten tot een beperkte verhoging van de onroerende zaakbelasting die in totaal een bedrag van € 45.000,- moet opleveren. Bij de behandeling van de begroting in het najaar wordt bekeken, in hoeverre een verhoging van de OZB echt nodig is.