Terugblik 30 juni: Gemeenteraad stemt in met nota van uitgangspunten Noordoevers

De gemeente wil de Noordoevers ontwikkelen tot een woongebied dat is verbonden met een aantrekkelijk verblijfsgebied aan het water. De Noordoevers bieden ruimte voor driehonderd tot vierhonderd woningen. De gemeenteraad kan zich vinden in de uitgangspunten die het college van burgemeester en wethouders voorlegde tijdens de Politieke Markt op dinsdag 30 juni.

 

Ook het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitwerking van de Nota van Uitgangspunten Noordoevers Zwijndrecht kon rekenen op de instemming van de gemeenteraad.  In die nota is een verhouding van maximaal 40 procent appartementen en minimaal 60 procent grondgeboden woningen vermeld. Diverse raadsleden gaven aan er geen moeite mee te hebben als er meer woningen komen, maar dan wel graag 'de lucht in'.

 

Wooncorporaties vragen om verkennend onderzoek

Inspreekster Tinka van Rood, bestuurder van Trivire, pleitte er mede namens Woonkracht10 voor om de mogelijkheid open te houden voor sociale huurwoningen in Noordoevers. De wooncorporaties vroegen de raad aan te sturen op een verkennend onderzoek en boden aan mee te denken over de invulling van het gebied. Diverse raadsleden namen dit pleidooi over richting het college. "In het raadsprogramma staat 'het beste woonmilieu is een gemixt woonmilieu", aldus Gerard Slotema (PvdA).

 

Doorstroming

Toch werd vooral ook door raadsleden benadrukt dat het gebied juist ruimte moet bieden voor luxere woningen vanwege de doorstroming op de woningmarkt. Iets wat wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke Ontwikkeling) beaamde. "Zwijndrecht heeft minder sociale woningen en meer duurdere woningen nodig om de doorstroming op gang te brengen. Daar hebben we Noordoevers voor nodig. Ook willen we starters een kans te bieden op de woningmarkt."

Hij zei toe de oproep van de corporaties mee te nemen bij de verdere ontwikkeling en samen met hen te kijken hoe zij een bijdrage kunnen leveren.