Robert Kreukniet (VVD); Ontwikkeling van de spoorzone

De gemeente werkt aan de herontwikkeling van de stationszone. De directe aanleiding is de wens om meer woningen te bouwen bij het station.

Dit draagt bij aan een betere sociaaleconomische positie, vergroot het draagvlak voor het openbaar vervoer en opent mogelijkheden voor extra verbindingen. Maar de opgave is breder: Het gaat over het maken van een kwaliteitssprong op de terreinen van: wonen, duurzaamheid en leefbaarheid.

De ingreep is ook nodig. Zwijndrecht dreigt te gaan krimpen. De gemeente kampt met sociale achterstanden, leefbaarheidsproblemen en een afname van het voorzieningenniveau. Dit terwijl in heel Nederland de woningenmarkt aantrekt én Zwijndrecht in potentie een aantrekkelijke plaats is direct naast Dordrecht, op nog geen twintig minuten van Rotterdam met een ruim woningaanbod in het groen en veel bedrijvigheid.

 

Daar komt bij dat nu het moment is om door te pakken. De VVD aanpak ten top.

r.keukniet@zwijndrecht.nl