Raadsvergadering 8 december over o.m. over Jeroen Boschlaan en Winkelcentrum Kort Ambacht

Dinsdag 8  december om 20.00 uur  is er een digitale gemeenteraadsvergadering. De reconstructie Jeroen Boschlaan en krediet voor de aanpak van winkelcentrum Kort Ambacht staan onder meer op de agenda. Inspreken kan. Meld uzelf  tot 4 uur voor de vergadering bij griffie@zwijndrecht.nl

Op www.raadzwijndrecht.nl vindt u de agenda en bent u van harte welkom de vergadering digitaal via video live mee te kijken.


AGENDA RAADSVERGADERING
Vergadering Openbaar live stream       Aanvang 20.00 uur

 

  1. Opening en vaststelling agenda

a. Inspraakmoment de heer van den Bergh - Watertoren

  1. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
  2. Terugkoppeling van het college
  3. Vaststellen besluitenlijst van: 27 oktober en 10 november
  4. Ter besluitvorming:

Hamerstukken

a. Omgevingsvisie

b. Tweede Bestuursrapportage 2020
            c.
Oprichting werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's

d. Controleprotocol 2020

e. Verlenging vergunningstop Coffeeshop

f.  Principebesluit Drechtsteden

g. Hondenbelasting 2021

      6. Ter besluitvorming:

            Debat

      a. Reconstructie Jeroen Boschlaan

b. Voorbereidingskrediet aanpak Winkelcentrum Kort Ambacht 

c. Inkoopkader en Governance jeugdhulp

d. Parkeerbelastingverordening 2021 en Parkeerverordening 2021

e. Reinigingsrecht 2021

            f. Effectiviteit, efficiëntie en governance van de afvalinzameling in Zwijndrecht

         Rekenkameronderzoek afvalbeleid gemeente Zwijndrecht 

7.  Ter kennisname 
a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
b. Stukkenlijsten
30 oktober, 6 november, 13 november, 20 november, 27 november en 4 december

 

8. Sluiting