Raadsvergadering 29 september: Installatie kinderburgemeester, Veerplein, Energietransitie en SOJ

Volg de vergadering via video live verbinding

Dinsdag 29 september om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. De installatie van de kinderburgemeester, de Buitenruimte Veerplein en Kadeherstel, de regionale Energiestrategie Drechtsteden én de Service Organisatie Jeugd staan op de agenda.

U bent van harte welkom deze bijeenkomsten van uit huis digitaal bij te wonen via een video live verbinding. De link vindt u op www.raadzwijndrecht.nl

 

Agenda raadsvergadering

 1. Opening en vaststelling agenda

a. Installatie Kinderburgemeester

b. Inspreekmoment Robert Pennings inzake groenvoorziening en speelgelegenheid                      “het grasveld” – namens actiegroep PoWWer

c. Inspreekmoment Wim Los inzake Veerplein
 

 1. Terugkoppeling van het college
 2. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
 3. Vaststellen besluitenlijst van: 14 juli en 08 september
 4.  Ter besluitvorming:

Hamerstukken

a. Benoeming Ingrid van Tuyl

b. Wijziging leden vertrouwenscommissie

 

 1. Ter besluitvorming:

              Debat

a. Krediet Buitenruimte Veerplein en Kadeherstel

b. Concept Regionale Energie Strategie Drechtsteden

c. Zienswijze begroting 2020/2021 Service Organisatie Jeugd  (SOJ)

 

 1. Ter kennisname 
  a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
  b. Stukkenlijsten 24 juli, 31 juli, 21 augustus, 28 augustus, 4 september, 11 september en 18 september

      8. Sluiting