Raadscarrousels 5 januari 2021 over Natuurpark de Hooge Nesse en grote aanpak Witte de Withstraat

Raadscarrousels 5 januari over Natuurpark de Hooge Nesse en grote aanpak Witte de Withstraat

 

Video (live) vergadering via www.raadzwijndrecht.nl

 

Dinsdag 5 januari 2021 vanaf 19.30 uur zijn er carrouselvergaderingen over Natuurpark de Hooge Nesse de grote aanpak Witte de Withstraat. U bent van harte welkom deze carrousels van uit huis bij te wonen.   

 

 

Natuurpark de Hooge Nesse

De gemeente wil al vanaf 2014 natuurpark de Hooge Nesse  zo inrichten dat doelstellingen op het gebied van bewegen, sport, educatie, duurzaamheid en natuurontwikkeling samenkomen. In oktober 2018 is gestart met de bouw van een natuureducatiecentrum. Het gebouw is op 30 november technisch opgeleverd. De volgende stap is dat het natuureducatiecentrum een definitieve plek krijgt als centrum en al uitvalsbasis in het Natuurpark de Hooge Nesse. Om hier te komen is de gemeente in gesprek met potentiële en reeds betroken partijen. De maatregelen tegen corona en de onvoorspelbaarheid van de effecten daarvan maakt het lastig om tot een definitieve invulling te komen. De gemeente gaat verder aan de slag met het opzetten van een meerjarenprogramma. Het regelen van het beheer en het gebruik van het natuureducatiecentrum is een prominent onderdeel ervan.

De raadsleden praten over het instemmen met de projectopdracht met als beoogd resultaat het meerjarenprogramma natuurpark De Hooge Nesse 2021-2025

 

Grote aanpak Witte de Withstraat

De buitenruimte van de Witte de Withstraat en omgeving is toe aan vervanging. Het maaiveld is verzakt en het straatwerk is in slechte staat. Het grootste deel van de riolering is bijna 60 jaar oud en aan vervanging toe. Naast vernieuwing van riolering en bestrating wordt openbare verlichting, speelvoorzieningen en groen vernieuwt. Raadsleden praten over het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.650.000 voor de periode 2020 t/m 2022 om over de gaan tot de aanbesteding van het project Witte de Withstraat.

 

 

Agenda Carrousels

 

Carrousel 1- Digitaal vergaderen via Teams - Openbaar / live stream

19.30 – 20.05 uur: Actualisatie beleid voor weekmarkten

20.10 – 20.45 uur: Vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 78-80 Heerjansdam

20.50 - 21.15 uur: Besluit verlenging en wijziging GR Schadeschap HSL-Zuid

21.20 - 22.45 uur: Natuurpark Hooge Nesse  

 

Carrousel 2- Digitaal vergaderen via Teams - Openbaar / live stream

19.30 – 20.05 uur: Grote aanpak Eikeboomstraat

20.10 – 20.45 uur: Grote aanpak Sportlaan Heerjansdam fase 2  

 

20.50 – 21.15 uur : Grote aanpak Witte de Withstraat

 

21 40 - 23.00 uur: Zienswijze begrotingswijziging Service Organisatie Jeugd 2021 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadering volgen

Inspreken kan (maximaal 5 minuten)van uit huis. Meld u tot 4 uur voor de vergadering bij  griffie@zwijndrecht.nl.

 

Op onze website www.raadzwijndrecht.nl kunt u:

  • de vergadering live volgen of terugkijken: zie Video live;
  • de actuele stukken en agenda vinden: zie Vergaderingen;
  • zich aanmelden voor onze nieuwsbrief de RaadsFlits en wekelijks op de hoogte blijven van nieuws van de gemeenteraad.