Raadscarrousels 17 november over de omgevingsvisie en afvalbeleid Zwijndrecht

Video (live) vergadering

Dinsdag 17 november vanaf 19.30 uur zijn er carrouselvergaderingen over onder meer de omgevingsvisie en het afvalbeleid van Zwijndrecht

Een Omgevingsvisie voor Zwijndrecht

De huidige structuurvisie 'Zwijndrecht 2020: De ondernemende tuinstad' is aan vernieuwing toe. Met de komst van de Omgevingswet in het vooruitzicht is er daarom voor Zwijndrecht een omgevingsvisie opgesteld. De omgevingsvisie gaat over de ontwikkelingsrichting van de gemeente. Bij het opstellen van de omgevingsvisie zijn naast al het vastgestelde beleid ook de opbrengsten van de toekomstvisie, de burgertop en de Ondernemerstop en de filmpjes van jongeren hoe zij Zwijndrecht in 2040 zien meegenomen Een werkgroep uit de raad is betrokken geweest bij de voorbereiding van deze visie en er zijn diverse oriëntatieavonden geweest Op weg naar de toekomstvisie zijn verschillende scenario's onderzocht. Van rustige woongemeente tot aan dynamische werkstad. Wij hebben niet gekozen voor één van de extremen maar voor een dynamische mix. Dit is een mix die goed past bij Zwijndrecht. Zwijndrecht heeft wonen in een groene omgeving én robuuste werkgebieden. Zwijndrecht is bereikbaar met de trein, auto, boot en bus. Én Zwijndrecht is een ondernemende stad. Aan de raad wordt gevraagd of zij kan instemmen met de omgevingsvisie.

 

Onderzoek afvalbeleid  

De rekenkamer heeft het afvalbeleid van de gemeente onderzocht. Voert de gemeente het afvalbeleid goed uit? Hoe goed is het ophalen en verwerken van afval geregeld voor en door de inwoners? En hoeveel kost het de gemeente en de inwoners? Kortom doet de gemeente wat ze moet doen en doet ze dit zuinig. De conclusie van de rekenkamer is dat het afvalbeleid veel kost en de prestaties voor het milieu achter blijven, maar de inwoners zijn wel tevreden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het rapport Effectiviteit, efficiëntie en governance van de afvalinzameling in Zwijndrecht ook wordt gevraagd aan het college met een plan van aanpak te komen.

 

 

Agenda Carrousels 17 november 

 

Carrousel 1- Hybride- Digitaal vergaderen via Teams - Openbaar / live stream

19.30 – 20.25 uur: Tweede Bestuursrapportage 2020

20.30 – 21.00 uur: Oprichting werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's

21.05 - 21.35 uur: Controleprotocol 2020

21.40 - 23.00 uur: Verzoek zienswijze op onderzoek governance Jeugdhulp en inkoopkader jeugdhulp

 

 

Carrousel 2- Hybride- Digitaal vergaderen via Teams - Openbaar / live stream

19.30 – 20.25 uur: Omgevingsvisie Zwijndrecht

20.30 – 21.35 uur: Effectiviteit, efficiëntie en governance van de afvalinzameling in Zwijndrecht: Rekenkameronderzoek afvalbeleid gemeente Zwijndrecht 

21 40 - 23.00 uur: Bespreking Marsdiep

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vergadering volgen

Inspreken kan (maximaal 5 minuten). Meld u tot 4 uur voor de vergadering bij  griffie@zwijndrecht.nl.

 

Op onze website www.raadzwijndrecht.nl kunt u:

  • de vergadering live volgen of terugkijken: zie Video live;
  • de actuele stukken en agenda vinden: zie Vergaderingen;
  • zich aanmelden voor onze nieuwsbrief de RaadsFlits en wekelijks op de hoogte blijven van nieuws van de gemeenteraad.