Raad over tussenevaluatie raadsprogramma

Terugblik op de vergadering van 14 juli

De gemeenteraad stelde 14 juli, unaniem de tussenevaluatie van het raadsprogramma "Zwijndrecht krachtig uit de crisis" vast. Deze tussenevaluatie moet gezien worden in samenhang met een eerste beeld van de maatschappelijke en financiële impact van de Coronacrisis en de kaderbrief 2021 met daarin de uitdagingen die er zijn bij het realiseren van de rest van het raadsprogrmamma gelet op de werkelijkheid van vandaag. 

De avond begon met het inspreken van Jasper Langendijk die de raad een plan voorlegde voor het instellen van een jongerenraad in Zwijndrecht en H.I.Ambacht. De raadsleden reageerden enthousiast op zijn ideeën.

De raad vergaderde voor het eerst - corona proof - weer in het gemeentehuis. Ook een goede gelegenheid om het digitale stemmen te testen.

Lees meer over deze vergadering in de speciale pagina's van het Stadsnieuws in Weekblad de Brug van 22 juli. Vergadering terugkijken kan op onze website www.raadzwijndrecht.nl