Raad brengt bezoek aan Dagcentrum Albert Schweitzer

Afgelopen maand gaf de Raad van bestuur van het Albert Schweitzer een toelichting aan de gemeenteraad over het omvormen van het ziekenhuis tot dagcentrum in Zwijndrecht. De gemeenteraad liet toen weten zich zorgen te maken over het mogelijk verdwijnen van de functie van het ziekenhuis voor Zwijndrecht.  Donderdag 9 juli brachten raadsleden een bezoek aan de locatie Zwijndrecht om met eigen ogen te kijken.

De omvorming van de locatie Zwijndrecht tot dagcentrum is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. In Zwijndrecht ligt de nadruk nu op poliklinische behandeling. Het ziekenhuis liet zien hoe belangrijk deze locatie nog is en dat er geen sprake van is dat het ziekenhuis op deze locatie sluit. De raadsleden bezochten de operatiekamers, het pijn behandelcentrum, het slaapwaakcentrum en oogheelkunde. Deze specialismen zorgen voor volop bedrijvigheid in het ziekenhuis. De raadsleden vonden het bezoek bijzonder interessant mede ook dankzij de duidelijke uitleg bij de verschillende afdelingen. Raadslid Andries van Gemerden: "Goede communicatie aan onze inwoners toe over voor wat ze waar terecht kunnen is belangrijk! Gezamenlijk hebben we één doel voor ogen kwalitatief de beste zorg bieden aan onze inwoners, het is zaak dat de gemeente en het ziekenhuis elkaar scherp houden hierin! ''